Реални решения за България

Реални решения за Варна

11 приоритета

11 приоритета за Варна

ПАЧИС

48-ма Пленарна сесия на Генералната асамблея на ПАЧИС

Кампания "Да изчистим България за един ден";

На 20 Април 2013г. се включихме в кампанията "Да изчистим България за един ден" и почистихме плажовете на Камчия.

Видими резултати за България

Представяне на кандидатите за кметове на ПП ГЕРБ

25 март 2013

Съветници от ГЕРБ – Варна отново внесоха предложение за обществен посредник

Документът вече е внесен в деловодството на общинския съвет от Иван Портних, Павел Христов и Тодор Балабанов – общински съветници от ГЕРБ – Варна.

Настоящият проект е подготвен още през 2009 г.  от Емил Радев – тогава общински съветник от ГЕРБ. Предложението за приемането на документа обаче бе отхвърлено, тъй като не получи подкрепа от групите на БСП, Атака и ДПС.

„По данни на Националното сдружение на местните обществени посредници в Република България, към момента обществен посредник има избран във водещи български общини в едни от най-големите области от страната, които обхващат с дейността си  и контактуват с повече от една трета от населението на страната.

Общественият посредник се утвърждава като връзка между институциите и гражданите, която скъсява дистанцията между тях. Дейността на тази институцията значително би облекчила работата на общинската администрация, при това без същата да разполага с властови ресурс, а само и единствено със силата на морала, авторитета, познаването на проблемите на гражданите и начините за тяхното разрешаване. Създаването на тази институция на територията на община Варна ще подобри диалога между гражданите и местната администрация и ще способства за постигане на необходимото равновесие между правата на хората и администрирането. По тези причини считаме, че създаването на институцията обществен посредник и дейността ще се приеме добре от гражданите на територията на община Варна. Необходимостта и важността от такъв посредник в диалога с институциите са осъзнати, защото не е тайна, че между гражданите и местната администрация отдавна съществува неприемливо висока степен на недоверие”, мотивират се днес вносителите на предложението.

.      «Предлагаме предвид обстоятелството, че в общинския бюджет понастоящем не са предвидени средства за издръжка на новосъздадената институция, към избор на обществен посредник да се пристъпи незабавно след актуализиране на бюджета на община Варна за 2013 г. с решение на общински съвет – Варна, с предвидени средства за финансово осигуряване на дейността му», заявяват още тримата съветници.

Търсене в блога