Реални решения за България

Реални решения за Варна

11 приоритета

11 приоритета за Варна

ПАЧИС

48-ма Пленарна сесия на Генералната асамблея на ПАЧИС

Кампания "Да изчистим България за един ден";

На 20 Април 2013г. се включихме в кампанията "Да изчистим България за един ден" и почистихме плажовете на Камчия.

Видими резултати за България

Представяне на кандидатите за кметове на ПП ГЕРБ

17 май 2017

На заседание на ПАЧИС народният представител Павел Христов участва в дебат за социалните политики

Народното събрание ще продължи да работи за подобряване на нормативната уредба в подкрепа на българските семейства. Изработването на Закон за детето и семейството ще гарантира правата на децата, а чрез промени в Семейния кодекс ще се разшири подкрепата в процеса на осиновяванията. Това коментира народният представител от ГЕРБ Павел Христов, който в качеството си на заместник ръководител на българската делегация в ПАЧИС представи на форум в Кишинев доклад относно законодателната рамка за икономически растеж и социална интеграция.
В рамките на 49-то заседание на Правния комитет на ПАЧИС в столицата на Молдова бяха коментирани политиките, които насърчават социалното включване и партньорството между  гражданите, бизнеса, нестопанските организации и държавата в тази сфера с цел повишаване на жизнения стандарт. 
Павел Христов изтъкна, че България е част от европейската стратегическа рамка за осигуряване на икономически растеж и преодоляване на последствията от икономическата криза Програма Европа 2020. Народният представител постави акцент върху ключовата роля на образованието за насърчаване на устойчивия икономически растеж. „Част от мерките, предприети за издигане на образованието в национален приоритет, включват повишаване на инвестициите в сектора и гарантиране на ежегоден ръст на бюджета за образование, реформиране на законодателната уредба в сферата на висшето образование с цел повишаване на неговото качество и ориентирането му към практическите нужди на пазара на труда”, отчете в доклада си Павел Христов.
По повод предприетата реформа в социалния сектор в България той посочи гласуваните през януари 2016 г. промени в Закона за социалното подпомагане. Варненският депутат информира, че с политиките на национално ниво се работи за постигането на по-ефективни и ориентирани към индивидуалните потребности социални услуги. Сред мерките в подкрепа на възрастните хора той открои усилията да се реформира пенсионната система, като се поддържа баланс между повишаването на пенсиите, от една страна, а от друга - намаляването на дефицита в системата.

15 май 2017

Народният представител от ПП ГЕРБ-Варна Павел Христов пред граждани: Основен приоритет на правителството е стабилна и сигурна държава

Стабилността и сигурността на държавата, както и подобряването
на качеството на живота на хората, са основен приоритет на
правителството. Това заяви по време на среща с граждани
народният представител от ПП ГЕРБ-Варна Павел Христов.
В рамките на приемния му ден хората поставиха въпроси, свързани
с ангажиментите, които правителството ще поеме. „Успешното
организиране и провеждане на българското председателство на
Съвета на ЕС, увеличаване на инвестициите в сектор
„Образование”, подобряване здравето на нацията, намаляване на
административната тежест и продължаване на съдебната реформа
са стратегически приоритети на правителството”, коментира
Христов.
По време на приемния си ден народният представител от ПП ГЕРБ-
Варна изтъкна, че ще бъдат предприети всички мерки, за да се
гарантира сигурността на българските граждани и да се ограничи
битовата престъпност чрез засилено полицейско присъствие в
населените места на страната.
„При запазване на икономическия ръст ангажиментът е за 650 лв.
минимална и 1500 лв. средна работна заплата”, коментира Христов.

Търсене в блога