Реални решения за България

Реални решения за Варна

11 приоритета

11 приоритета за Варна

ПАЧИС

48-ма Пленарна сесия на Генералната асамблея на ПАЧИС

Кампания "Да изчистим България за един ден";

На 20 Април 2013г. се включихме в кампанията "Да изчистим България за един ден" и почистихме плажовете на Камчия.

Видими резултати за България

Представяне на кандидатите за кметове на ПП ГЕРБ

03 октомври 2012

Работи се по няколко идеи за развитието на Двореца на културата и спорта

Павел Христов е административен секретар на ПП ГЕРБ-Варна, общински съветник и  председател на ПК „Младежки дейности и спорт” към Общински съвет Варна. Разговаряме с него по актуални теми, свързани с работата му.
Г-н Христов, от близо месец сте административен  секретар на партия ГЕРБ- Варна. Какви са първите ви впечатления от длъжността, според вас ще можете ли да се справите с нея?
По отношение на впечатленията последният месец беше изключително динамичен, тъй като проведохме срещи в голяма част от населените места в областта. Имаме още 2-3 организации, които трябва да посетим, но като цяло голямата обиколка приключи, направихме и втора заедно със зам. председателя на партията Цветан Цветанов и отново се срещнахме с хората, които поставиха актуалните въпроси, които ги вълнуват по места. Като първи впечатления мога да споделя, че позицията административен секретар предразполага към изключително интензивна и интересна работа по отношение на това, че трябва да се намери баланс между различните структури, между различните проблеми и най-вече между механизмите чрез които тези проблеми могат да бъдат решени. Що се отнася до това дали ще се справя, моята лична убеденост е, че ще се справя. Естествено времето ще покаже в какъв е моят процент на успеваемост.
Когато правихте обиколките на структурите във Варненска област вие казахте, че основният ви приоритет ще бъде ускоряването на комуникацията с тях. Как ще стане това и виждате ли нарушена комуникация до сега?
Говорейки за комуникация, може би е редно да прецизирам в какво се изразява този приоритет. Тук не говорим за ежедневната комуникация, в която представител на дадена структура вдига телефона и се обажда на някой от ръководството, било в мое лице или в лицето на г-н Портних или на съответния общински районен ръководител. Тук става въпрос за ускоряване на комуникацията по определени проблематики, които касаят населените места или конкретно структурите. До момента системата, която сме използвали не е толкова надеждна от гледна точка на това, че голяма част от нещата, които научихме последния месец се оказва, че са лесно решими, но поради различни причини са останали висящи във времето. Това имам предвид, говорейки като приоритет по ускоряване на комуникацията, т.е. проблемът да бъде зададен във времето, в което възниква и естествено да се търси максимално кратък срок за най-доброто му решение.
Когато правихте обиколките, придобихте ли представа върху работата на  структурите на другите партии във Варненска област?
Във Варненска област има широко представителство от политически партии, като естествено смея да твърдя, че нашата структура е най-активна, може би и най-голяма. По отношение на другите партии и според населеното място има различно представителство на различните ни опоненти, но считам, че на този етап две, максимум три са партиите в областта, които имат изградени и ефективни структури, които достигат до населените места и имат капацитета да участват в избори.
Започна новият политически сезон, кои са основните приоритети, върху които ще работите като общински съветник?
Основният приоритет, както за мен, така и за цялата ни група общински съветници от ГЕРБ в Общинския съвет е ускоряването на работата по европейските проекти. От началото на мандата до сега видяхме, че доста неща се раздвижиха по тази тема. Варна беше упреквана няколкократно, че проектите, по които работи не се развиват достатъчно, но в действителност те претърпяха огромна метаморфоза през последните няколко месеца и виждаме вече, че са факт редица действия. В морската ни столица е редно да се отчете, че говорим за изпълнени проекти или такива, които предстоят да бъдат изпълнени на стойност над 350 млн. лв., което е сериозна сума, още повече с оглед на бюджета, който действа в момента. Това нарежда Варна сред първите три града в страната по усвояемост или готовност за усвояемост на европейски средства.
Като председател на ПК „Младежки дейности и спорт” кои са акцентите,  върху които ще наблегнете в работата си?
Като председател на ПК „Младежки дейности и спорт” се сблъсках с редица проблеми от гледна точка на това, че примерно действащите наредби, по които общината организира спортните и младежките си програми имат точки, които не са одобрявани от редица спортни клубове или младежки организации. Естествено една наредба няма как да удовлетвори на 100% всички заинтересовани, но това е едно от нещата, по които вече работим и провеждаме срещи с представители на спортната общност -  въпросните наредби да претърпят корекции там, където е необходимо, за да могат да бъдат колкото се може повече обективни към тематиката, с която се занимават. С оглед на Олимпийските игри и на анализа, който беше представен след тях, ще изчакаме новата методика от Министерството на физическото възпитание и спорта и след това Община Варна би следвало да актуализира своите програми по отношение на методиката, олимпийския, професионалния и любителския  спорт.
Какво е бъдещето на Двореца на културата и спорта?
Темата за Спортна зала не е изчерпана, там се работи постоянно. Екипът, който управлява двореца работи върху редица идеи, които биха могли да оздравят състоянието на дружеството, тъй като е редно там да се фокусираме върху основните показатели като: приходи, разходи, финансова стабилност, перспективи за развитие и т.н. На този етап идеите са 4 или 5, по които бихме могли да предприемем действия, остава да приключим с аналитичната част, за да преценим кое е най-доброто и по кой път точно трябва да се поеме.
Въпросите зададе Иво Югов
Интервюто е дадено за barometar.net и briz15.com

19 юни 2012

Отговор на питане от Павел Христов - общински съветник от ПП ГЕРБ - Варна


Питане от Павел Христов по време на седмото заседание на ОС – Варна:

Уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги. Питането ми касае улицата
около Варненски свободен университет, която е в много тежко състояние,
много е надупчена. Предвижда ли се тази година ремонт там, тъй като по
време на сесии инцидентите там са доста със студентите и е
въпрос на време да стане някой по-тежък. Благодаря.

Отговор от Кирил Йорданов - кмет на община Варна:

Относно:Писмо РД12005607Вн/30.05.2012, касаещо питане на Общински съветник г-н Павел Христов към Кмета на Община Варна по протокол 7 от заседание, проведено на 16,17.05.2012, относно възстановяване на пътна настилка в района на Варненски свободен университет.

УВАЖАЖАЕМИ ГОСПОДИН АПОСТОЛОВ,
УВАЖАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХРИСТОВ,

Във връзка с горецитираното писмо Ви предоставяме следната информация:
С възлагателно писмо Д-8-9200/1785/05.10.2011 бяха рехабилитирани 157 кв.м. асфалтова настилка по път към Варненски свободен университет.Работата по възстановяване на пътната настилка покрай учебното заведение ще продължи след приключване на започната процедура, съгласно ЗОП, за дейност "Изграждане, ремонт и рехабилитация на пътна мрежа и прилежащите елементи".

Питане и отговор на питане от Павел Христов, Тодор Балабанов и Николай Пашов - общински съветници от групата на ПП ГЕРБ

Отговор от Кирил Йорданов - кмет на община Варна:


Относно:  Писмо РД12000454Вн/02.05.2012, касаещо питане на Общински съветници г-н Павел Христов, г-н Тодор Балабанов и г-н Николай Пашов към Кмета на Община Варна , относно мерки по монтиране на антипаркинг колчета и възстановяване на тротоарни настилки пред осем училища и детски заведения.

УВАЖАЖАЕМИ ГОСПОДИН АПОСТОЛОВ,
УВАЖАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХРИСТОВ,
УВАЖАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАЛАБАНОВ,
УВАЖАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАШОВ,

Във връзка с горецитираното писмо Ви предоставяме следната информация:
Около всички училища и детски заведения посочени в писмото и поточно: ОУ "Стефан Караджа", ОУ "Ангел Кънчев", Първа езикова гимназия, СОУ "Васил Друмев", МГ "Доктор Петър Берон", СОУ "Найден Геров", Оздравително училище "Доктор Николай Димитров" и Санаториална ясла, дейностите по монтаж на защитни парапети и антипаркинг колчета в по-голямата си част са приключени. Към момента се извършват довършителни работи, които ще бъдат завършени в най-кратки срокове.
Възстановяване на тротоарните настилки ще бъде възложено за изпълнение след приключване на започнала процедура, съгласно ЗОП, с предмет "Изграждане и рехабилитация на пътна настилка и прилежащите елементи“.

КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА
КИРИЛ ЙОРДАНОВ
 
Питане от Павел Христов, Тодор Балабанов и Николай Пашов:

Уважаеми г-н Йорданов,

Във връзка със зачестили сигнали на пращани, посещаващи ни по време на приемни дни, се обръщаме към Вас с искане да ни уведомите какви мерки са предприети за обезопасяването на инженерната инфраструктура около учебните и социалните заведения на територията на Варненска община.
Като конкретен сигнал изпращаме на Вашето внимание кратко описание на проблемите около 8 детски заведения на територията на р-н „Приморски":
1.    ОУ „Стефан Караджа“
•    На ул. Кюстенджа липсват парапет и/или преградни съоръжения и колите спират на тротоара и децата вървят по улицата;
2.    ОУ „Ангел Кънчев":
•    Задният вход е без парапет и автомобилите сутрин го запушват
•    Липсват плочки от тротоара, както и преградни съоръжения около предния вход и колите се качват върху тротоара;
3.    Първа Езикова гимназия:
•    Необходимо е да се монтират колчета по ул. „Подвие";
4.    СОУ „Васил Друмев":
•    Необходимо е да се монтират колчета по ул. „Найден Геров" на тротоара към училището;
5.    Математическа гимназия „Д-р Петър Берон":
•    Стълбите на входа свършват директно на тротоара и учениците излизат направо на пътното платно;
6.    Санаториална ясла:
•    Необходимо е да се добавят колчета и парапет, за да не паркират колите върху тротоара;
7.    Оздравително училище „Д-р Никола Димитров":
•    Липсват тротоар и легнал полицай;
8.    СОУ „Найден Геров":
•    Входът за автомобили е без пешеходна пътека.

Бихме искали също така да ни уведомите в какви срокове ще бъдат предприети мерки и какви мерки ще бъдат предприети за разрешаване на гореописаните проблеми.
Благодарим Ви предварително за своевременния отговор и бързата реакция горепосочените проблеми да бъдат отстранени.

23 май 2012

В Общински съвет – Варна ще се гласува електронно и ще се използва система за документооборот, вместо хартия

На седмото заседание на Варненски общински съвет всички съветници получиха служебен таблет Samsung Galaxy Tab 10.1 с достъп до мобилен интернет. По темата се публикуваха немалко статии, някои дори подигравателни и хумористични. Ето някои заглавия и снимки:

Dariknews.bg
Павел Христов ГЕРБ
Dnes.bg
Павел Христов ГЕРБ
Общинарите са радват на новите си играчки. Снимка: Пламен Гутинов
Varnautre.bg
В-к „Народно дело“
Павел Христов ГЕРБ

Оставяйки хумора настрана, електронното гласуване носи обществени, екологични, финансови и много други позитиви. Вече няма да се разпечатват едни и същи материали по стотина пъти (за всеки съветник преди комисия, ако трябва да се съгласува с втора, трета и т.н. комисии се разпечатват отново, преди сесия се разпечатват към материалите за дневния ред и така до безкрай) и по този начин няма да се „убива“ по една гора преди гласуване. Разходите за провеждане на заседанията на комисиите и сесиите би трябвало да намалеят и инвестираните 60 хиляди лева за системата би трябвало да се изплатят за година – две. На сесията се приеха и промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, включващи публикуване на материалите, които ще се разглеждат, на страницата на община Варна, правейки работата на общинския съвет много по-прозрачна и открита за обществото. Промените бяха първоначално внесени от Тодор Балабанов /ГЕРБ/ и Павел Христов /ГЕРБ/, а впоследствие беше внесен от групата на ПП ГЕРБ и приет цялостен проект за правилник, включващ и това предложение. Въвеждането на електронно гласуване във Варненския общински съвет се обсъжда от години. През 2010 е отхвърлено от съветниците, но през март 2011 Общинският съвет–Варна възлага на кмета на община Варна и на председателя на Общински съвет-Варна да извършат проучване и да предоставят становище относно възможността за въвеждане на система за електронно гласуване. Павел Христов /ГЕРБ/ предлага корекция и към проучването се включва и система за документооборот. Преди това още няколко пъти Николай Пашов /ГЕРБ/ и Павел Христов/ГЕРБ/ се опитват да прокарат идеята, но неуспешно.
След няколко години системата вече е факт. На предстоящото заседание на ОС-Варна ще се гласува пробно с новите таблети, след което трябва да стане практика.

Общински съветници от ГЕРБ подаряват празник на деца във Варна

По случай 1 юни се организира празник за децата на Варна. Той е под егидата на общинските съветници от ГЕРБ – Варна Николай Пашов, Павел Христов, Тодор Балабанов и Николай Стоянов и ще се проведе на 03.06.2012 г. /неделя/, от 11.00 ч., на сцена „Раковината” в Морската градина. Предвидени са много песни, игри и забавления с клоуна Тони Балони.
В празничната програма ще участват танцов състав „Варненци“ при Сдружение „Крайморие“, Вокална детска студия „Неранза“, Танцов клуб „Стар денс“ при Народно читалище „Елин Пелин“, Славина Калканджиева от НУИ „Добри Христов“, вокална група „Весели щурчета“ с ръководител Христо Колев и брейк формация „Крейзи форс“.

15 май 2012

МГЕРБ – Варна участва в кампанията Да изчистим България за един ден

Младежите от ГЕРБ – Варна се включиха в националната кампания „Да изчистим България за един ден”, организирана от телевизия БTВ. Те почистваха в парка около Руския паметник в кв. "Почивка", където имаше много битови отпадъци, бутилки, цигарени фасове, както и две микросметища със строителни отпадъци. За почистването на парка помогнаха и граждани от съседните квартали.

Участието на МГЕРБ - Варна не се ограничи само с парка. Младежи от петте района на Варна, както и в общините от Варненска област, също се включиха в националната кампания.

07 май 2012

При положение, че се правят съкращения в администрацията, ние да си вдигаме заплати е цинизъм

"При положение, че се правят съкращения в администрацията, ние да си вдигаме заплати е цинизъм", контрира обаче Павел Христов от ГЕРБ. Липчев не остана длъжен и коментира, че съветниците били заети хора адвокати, лекари и прочее и времето им струвало пари. "Всеки от нас като се е кандидатирал за общински съветник е знаел какво възнаграждение ще получава и да се иска увеличение е некоректно към избирателя", отвърна Павел Христов. Шефът на комисията по правилници Аврам Тодоров от БСП приключи темата с мотива, че за да се приеме решението е нужно одобрението на квалифицираното мнозинство и това автоматично превръща дебата в политически.

Към целия текст на ВарнаУтре.бг

13 февруари 2012

МГЕРБ - Варна изпрати един микробус с помощи за хората, пострадали от наводненията в Харманлийско

По инициатива на МГЕРБ в гр.Варна беше организирана акция по набиране на помощи за хората, пострадали от наводненията в Харманлийско. От 8 до 13 Февруари в офиса на ПП ГЕРБ в р-н „Приморски“ на ул. Войнишка 1 се събираха дрехи, завивки, обувки и други вещи от първа необходимост за бедстващите райони. Много хора проявиха съпричастност към пострадалите и се отзоваха на апела за помощ. Миглена Йонкова и Румелия Рубанисти от ПП ГЕРБ – „Приморски“ ежедневно приемаха помощите,  като ги описваха и сортираха по вид и предназначение. В резултат на кампанията се събраха 26 големи пакета, съдържащи над 360 артикула, които бяха изпратени до кризисния щаб в община Харманли с организиран от централата на ГЕРБ транспорт. 
МГЕРБ – Варна изказва благодарност на всички, които се включиха в акцията. 

08 февруари 2012

Отговори на въпроси и сигнали към кмета, поставени на третото заседание на Общински съвет- Варна

Павел Христов ГЕРБ
На третото заседание на Общински съвет – Варна бяха поставени два конкретни въпроса:

1. Изпълнението на проект за благоустрояване на района между улиците “Генерал Колев”, “Царевец”, “Чаталджа” и булевард “8-ми Приморски полк”:

Относно: Питане на общински съветник по протокол №3 на Общински съвет- Варна от заседание, проведено на 14.12.2011 г. и 15.12.2011 г.УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХРИСТОВ,
Във връзка с повдигнатия от Вас въпрос до какъв етап е стигнало изпълнението на проекта за благоустрояване в района между "Генерал Колев", "Царевец", "Чаталджа" и "8- ми Приморски полк" и какви са действията, които трябва да очакваме да се случат - Община Варна сключи с Министерство на Регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма "Регионално развитие" на 16.07.2010 г. Договор №BG 161Р0001/1.4-05/2009/004 за следните обекти:
Реконструкция на ул. "Генерал Колев" от ул. "Чаталджа" до ул. "Царевец" - ул. "Караагач" - ул. "Мир" до ул. "Хр. Смирненски", гр. Варна -1 етап;
Реконструкция на северното платно на ул. "Царевец" от бул. "Осми приморски полк" до бул. "Генерал Колев", гр. Варна;
Междублоковото пространство между ул. "Чаталджа". ул. "Драва чех", бул. "Ген. Колев", ул. "Цар Асен".
В резултат на проведени процедури по реда на ЗОП за възлагане на обществени поръчки са избрани изпълнител на строителството и консултант, упражняващ строителен надзор по време на строителството. По реда на НВМОП са проведени останалите процедури, необходими за изпълнение на Договора за безвъзмездна финансова помощ. На 21.12.2011 г. с МРРБ- Управляващ орган е сключен Анекс към Договор №BG161РООО 1/1.4- 05/2009/004.
Срокът за изпълнение на СМР на обектите е три месеца. Планираме откриване на строителна площадка в края на м. януари или началото на м. февруари- в зависимост от атмосферните условия. Строително-монтажните работи и на трите обекта следва да завършат най-късно до м. май 2012 г.2. Затруднен достъп на специализирани МПС-та по улица „Евлоги Георгиев“ в района на център за деца и младежи с умствена изостаналост “Йоан Златоуст”, детски ясли “Щурче” и “Незабравка”

Относно: Сигнал на г-н Павел Христов от заседание проведено на 14.127 15.12.2011г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХРИСТОВ,
Във връзка с Вашия сигнал подаден на редовно заседание на общински съвет, относно проблем с паркирането в района на Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост "Св.Йоан Златоуст" на ул. "Евлоги Георгиев", Ви информирам, че, в посоченият район освен гореописаният дневен център се намират две детски заведения - детска ясла "Щурче", ЦДГ №35 "Незабравка" и Втори корпус на Икономическия университет — Варна. Това обуславя голямата натовареност от преминаващи и паркиращи МПС, предвижващи децата. На тротоарите от двете страни на улицата са монтирани антипаркингови колчета. Разпредено е на ГООР(общинска полиция) да извършват превантивни обходи в района, с цел предотвратяване струпване на автомобили, което би затруднило достъпа на специализирани МПС.

29 януари 2012

Общинските съветници Тодор Балабанов и Павел Христов внесоха две предложения в Общински съвет – Варна

Павел Христов ГЕРБ
Първото касае изменение на услугата, предоставяна от Дома за деца и младежи с умствена изостаналост „Св.Йоан Златоуст“, представляваща цялостно социално обслужване на 40 потребители при годишен стандарт, възлизащ на 209 760 лв. и осигурен като държавно делегирано финансиране. Към финансирането на дома е прикачена транспортна услуга, която възлиза 43 000 лв. на година и заема 2 щатни бройки за шофьори, вместо необходими специалисти на дома. Посочената сума не влиза в годишния стандарт за издръжка на дете и не следва да бъде финансирана от бюджета на дома. В тази връзка съветниците предложиха отделянето на транспортната услуга, заедно с двете щатни бройки, за да се освободят места за нужните специалисти в дома, както и бюджетът на дома да не се натоварва допълнително. Решението бе прието от комисиите по „Социални дейности и жилищна политика“ и „Финанси и бюджет“. Предстои да се гласува на предстоящата сесия на Общинския съвет на 1 Февруари 2012 г.
Второто предложение касае изменение на правилника за работа на Варненския общински съвет. Съветниците предлагат материалите, които ще се разглеждат от комисиите да се изпращат по електронна поща на съветниците в срок от 3 дни преди заседанието, както и да се публикуват на страницата на община Варна в същия срок. Същото изменение на правилника предлагат и за материалите за заседанията на Общинския съвет, но в срок до 14:00 часа два дни преди сесията. Предложението трябва да се обсъди на заседание на временната комисия “Изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и ако бъде подкрепено, да влезе за решение на заседание на Общинския съвет.

Въпроси и сигнали, поставени на третото заседание на Общински съвет – Варна

Павел Христов постави въпроса какво се случва с изпълнението на проекта за благоустрояване на района между улиците “Генерал Колев”, “Царевец”, “Чаталджа” и булевард “8-ми Приморски полк” и в какви срокове трябва да приключи изпълнението на всички мероприятия.
Общинският съветник отправи сигнал към администрацията, че по улица „Евлоги Георгиев“ в района на център за деца и младежи с умствена изостаналост “Йоан Златоуст”, детски ясли “Щурче” и “Незабравка” паркират автомобили, на забранени места и правят достъпа до детските заведения практически невъзможен за линейки, пожарни и други специализирани транспортни средства.

Търсене в блога