Реални решения за България

Реални решения за Варна

11 приоритета

11 приоритета за Варна

ПАЧИС

48-ма Пленарна сесия на Генералната асамблея на ПАЧИС

Кампания "Да изчистим България за един ден";

На 20 Април 2013г. се включихме в кампанията "Да изчистим България за един ден" и почистихме плажовете на Камчия.

Видими резултати за България

Представяне на кандидатите за кметове на ПП ГЕРБ

20 юли 2010

Приемен ден с граждани
На 27 Юли 2010 г. ще имам приемен ден с граждани от 14:00 до 16:00 в приемната на общинските съветници на ул. Бенковски 1.
Комисиите, в които членувам са „Младежки дейности и спорт”, „Собственост и стопанство” и „Транспорт”.
Каня всеки, имащ интерес или въпроси към Общински съвет – Варна или други органи на местната власт в града, да заповяда.

12 юли 2010

След едномесечен престой в Европейския парламент

Павел Христов ГЕРБ


В продължение на целия месец Юни имах възможността да се запозная с работата и атмосферата на Европейския парламент  в Брюксел. Наблюдавах внимателно как се координира дейността вътре в ЕП и към другите институции. Впечатление прави натовареността на евродепутатите и техните екипи. Между заседанията на парламентарните комисии, пленарните седмици в Страсбург и многото семинари и срещи, българските евродепутати от групата на ЕНП/ГЕРБ/ са ангажирани непрестанно с възстановяването на доброто име на България пред ЕС. Това не се постига с приказки или голословни обещания, а чрез непрестанна работа и много усилия. Силно впечатление прави, че законодателните доклади, които изнасят, поправките в множество текстове, които предлагат и експертното им мнение са високо оценявани от повечето европейските партньори на България. Търсени са за ключови за страната ни теми като енергетика, медиен плурализъм,  земеделие, Дунавска стратегия и др.

09 юли 2010

Отговор на въпросите, поставени на 23-то заседание на Варненския общински съветОтговор на някои от повдигнатите въпроси към Кирил Йорданов - кмет на Община Варна и Пламен Градинаров – кмет на район „Приморски”. 

Улиците „Роза”,  „Мир” и „Топра Хисар” са включени в строителната програма на р-н „Приморски” за 2010 г., като за тях са предвидени рехабилитация на пътна настилка и текущ ремонт на съществуващите тротоарни настилки. Влошените пътни участъци ще се възстановят при наличието на финансови средства, които в момента не са осигурени.

Входът за двора на VIII СОУ „А.С.Пушкин” (Руското училище), находящ се на ул. “Раковски”, ще бъде обезопасен и ще бъде осигурено безопасното преминаване на ученици, чрез поставянето на легнали полицаи.

За тази година в проектобюджета бяха предвидени 40 хил. лева за растително-защитни мероприятия /дезинсекция/ срещу кестеновия листоминиращ молец на конския кестен, но те не бяха одобрени. Дори и при актуализация на бюджета, тези средства няма да се заложат, защото последното за годината дезинсекционно мероприятие трябва да се проведе най-късно до средата на м. септември. За следващата година ще се направи необходимото за запазването на кестените на гр. Варна, имащи екологично значение за града.

В случай на развитие по някои от въпросите, ще държа гражданите на Варна в течение.

Търсене в блога