Реални решения за България

Реални решения за Варна

11 приоритета

11 приоритета за Варна

ПАЧИС

48-ма Пленарна сесия на Генералната асамблея на ПАЧИС

Кампания "Да изчистим България за един ден";

На 20 Април 2013г. се включихме в кампанията "Да изчистим България за един ден" и почистихме плажовете на Камчия.

Видими резултати за България

Представяне на кандидатите за кметове на ПП ГЕРБ

18 септември 2018

Разговори за бъдещето на Европейския съюз

При обявяването на референдума за BREXIT във Великобритания през 2016 г. повечето от нас не допускаха, че е възможно разделение в ЕС. Днес сме изправени пред множество рискове и неясноти относно "развода" с Кралството. Ще се постигне ли споразумение и какво ще е то, как ще се осъществява сътрудничеството в сферите на отбраната, търговията и финансите? Това са малка част от въпросите. Въпреки всичко, когато процесът по BREXIT приключи, трябва да се огледаме къде сбъркахме като съюз, да си извадим поуки и да си научим уроците от тази ситуация, да променим начина на работа на институциите на ЕС и може би да се върнем към корените и изначалните ценности на обединена Европа, както и да преосмислим много внимателно какви са алтернативите пред нас, защото разединението е най-лошата възможност. Това е част от изложението ми по време на конференцията "Разговори за бъдещето на Европейския съюз", организира от фондация "Ханс Зайдел". "Промяна" беше най-често използваната дума в обобщените изводи от дискусиите.
С проф. Урсула Менле - председател на фондация "Ханс Зайдел" и Мартин Хейдън - председател на ирландската партия Файн Гаел обсъдихме високата цена, която плащат малки държави като България и Република Ирландия от санкциите срещу Русия, но бяхме единодушни, че европейската солидарност и единство са най-важни в този момент.

Търсене в блога