Реални решения за България

Реални решения за Варна

11 приоритета

11 приоритета за Варна

ПАЧИС

48-ма Пленарна сесия на Генералната асамблея на ПАЧИС

Кампания "Да изчистим България за един ден";

На 20 Април 2013г. се включихме в кампанията "Да изчистим България за един ден" и почистихме плажовете на Камчия.

Видими резултати за България

Представяне на кандидатите за кметове на ПП ГЕРБ

25 януари 2011

Регулацията – Проблем № 1 във вилна зона


Основният проблем на жителите на вилната зона срещу двореца Евксиноград във варненския район „Приморски” е липсата на регулация, заради която улиците са без наименования. Вследствие на това хората, живеещи там срещат трудности при издаването на новите документи за самоличност. Невъзможно се оказва и посочването на точен адрес, когато трябва да се повика линейка или пожарна. Това стана ясно по време на срещата на жителите на вилната зона с общинските съветници от ПП ГЕРБ Павел Христов и Николай Пашов. Както е известно районната структура на ГЕРБ в „Приморски” организира поредица от подобни срещи по микрорайони. Липсата на асфалт и осветление по улиците, както и на пътни знаци също бяха посочени като основни проблеми от участниците в разговора. Според хората липсата на осветление е основна предпоставка за битовата престъпност във вилната зона. Гражданите споделиха и че стават пътнотранспортни произшествия заради лошото състояние на улиците и отсъствието на пътни знаци. Присъстващите на срещата се оплакаха, че при обилен снеговалеж често остават блокирани в домовете си и призоваха да се вземат мерки за снегопочистването в района. Гражданите обясниха още, че 4 поредни спирки по маршрута на автобус 31А са без заслони.

20 януари 2011

Съветник алармира за поредните опасни дървета във Варна


Общинският съветник от ПП ГЕРБ - Варна, Павел Христов, който е и председател на социалната комисия в местния парламент, алармира за проблема на граждани, живеещи в района на площад „Лаврентий”. Това стана по време на 31-ото заседание на Общинския съвет. Хората са притеснени, тъй като на площада има опасни, изгнили дървета, които създават сериозна предпоставка за бъдещи инциденти, обясни Христов. Клоните на някой пък директно са се врязали в балконите и прозорците на хората. Той отправи искане към кмета и представителите на администрацията да бъдат взети необходимите превантивни мерки.

13 януари 2011

Две нови услуги залегнаха в Социалната програма на Варна за 2011 г.


Комисиите „Социални дейности и жилищна политика” и „Финанси и бюджет” обсъдиха и приеха Социалната програма на Варна за 2011 г. в размер на 2,4 милиона лв. и бюджетната функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” в размер на 8,2 милиона лева.
Социалните дейности на територията на общината за настоящата година ще са 27 услуги в общността с държавно финансиране, 17 - услуги с общинско финансиране, както и услуги за достъпна архитектурна среда, здравни, образователни и други. Включени са и капиталовите разходи за ремонт на Дом за стари хора „Гергана” на стойност 630 хил. лв., за изграждане на преградни стени и английски двор в СУПЦ, ремонт в помещението на Съюз на инвалидите в България и др.
По предложение на председателя - Павел Христов от ГЕРБ, в социалната програмата се включиха и две нови услуги. „Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с дисфазии на развитието и хиперкинетично разстройство на поведението” с капацитет 30 деца между 5 и 10 годишна възраст. Услугата ще включва ресурсно подсигуряване на интеграцията на децата, консултиране на семействата и близките им и ще е на стойност 50 693 лв., предвидени в общинския бюджет.
Втората новост е „Център за мобилна работа за възрастни от уязвими социални групи” с капацитет 30 места. Дейностите, които ще се реализират са работа на терен с трудноподвижни хора, социална рехабилитация и интеграция, осмисляне на свободното време, арт- и трудотерапия и др. Услугата е на стойност 50 693 лв. и е предвидена за изпълнение като държавно делегирана дейност.
Осигурено бе финансиране и за 25 карти за градски транспорт на нуждаещи се варненци на хемодиализа.
Окончателният вариант на Социалната програма ще се приеме на предстоящата общинска сесия, на която ще се разглежда за приемане и Бюджета на община Варна за 2011 г. на стойност 203 милиона лв.

Търсене в блога