Реални решения за България

Реални решения за Варна

11 приоритета

11 приоритета за Варна

ПАЧИС

48-ма Пленарна сесия на Генералната асамблея на ПАЧИС

Кампания "Да изчистим България за един ден";

На 20 Април 2013г. се включихме в кампанията "Да изчистим България за един ден" и почистихме плажовете на Камчия.

Видими резултати за България

Представяне на кандидатите за кметове на ПП ГЕРБ

19 септември 2011

23 отбора участваха в турнира по уличен баскетбол, организиран от МГЕРБ - Варна

23 отбора от Варна и областта се включиха в турнира по уличен баскетбол „No Limit Street Basketball“, организиран от МГЕРБ - район „Приморски“. Главен съдия беше Петър Петров. От самото начало атмосферата се нажежи до краен предел и от DJ-я, който беше осигурил златните хитове на черната музика от 80-те и 90-те години. С първия съдийски сигнал се очерта и насоката на играта – феърплей и удоволствие за играчите и публиката. Повечето отбори проявиха и завидно чувство за хумор при избора на имена, други пък бяха сред колоритните. Мачовете преминаха с отбори по трима души, като целта беше постигането на 11 точки или победител в рамките на 7 минути. Младежката организация на ГЕРБ от община Белослав също се представи достойно, въпреки че не стигнаха до финала. На първо място се класира отбор „Черешка”, на второ „Лицата”, третото остана за „Мишоците”. Всички получиха грамоти и екипи „No limit street basketball”. На финала се оформи страхотно шоу със състезание по забивки. Първата награда в турнира бе връчена от Павел Христов – общински съветник от ГЕРБ, а първата награда за най-добър забивач връчи Калин Калевски – младежки ръководител на ГЕРБ в р-н Приморски, който бе и главен организатор на събитието. Отзивите от играчите и публиката са, че това е бил един от най-добрите турнири за сезона, което стимулира организаторите да го подготвят и за следващата година.

Отчет за дейността ми като общински съветник за периода 2009 - 2011

Като общински съветник членувам в ПК”Транспорт”, ПК „Култура и духовно развитие” и съм председател на ПК”Социални дейности и жилищна политика”. В процес на работа си съм членувал и в ПК „Собственост и стопанство” и в ПК”Младежки дейности и спорт”. През целия период съм се срещал с граждани в приемната на ПП ГЕРБ и съм участвал в организираните срещи по микрорайони. Внесъл съм множество проблеми и питания към кмета на Варна и съм следил развитието и решаването им. В отчета на председателя Николай Апостолов съм цитиран като един от най-активните общински съветници по отношение на внесени сигнали и питанията. Участвал съм активно в мероприятията на ПП ГЕРБ и когато съм имал възможност съм използвал експертния потенциал на организацията. Специално искам да благодаря на Петя Проданова, Веселина Даскалова, Марияна Христова и Радка Тодорова за съветите и помощта, която са ми оказвали като председател на социалната комисия. Като съвместна работа в район “Приморски” и по отношение на организиране на срещи с граждани и адресиране на актуални проблеми, изказвам сърдечни благодарности на Пламен Боев и Мартин Байчев. Отчитам като много ползотворна и работата с колегите ми общински съветници от групата на ПП ГЕРБ. Имам персонален блог в Интернет, чрез който се стремя да се отчитам за извършената дейност, както и за директен контакт с мен като съветник.
Основните проблеми, които съм поставил като питания и сигнали са:
 1. 1.    Обявяване за частна общинска собственост дворно място с площ 1996 кв.м., , с административен адрес, ул. Селиолу”, № 1 “а”. Терен в двора на Окръжна болница. Въпросното решение бе свалено след намеса от моя страна.
 2. 2.    Готовността на Община Варна да се справи с предстоящите реформи в образованието – минаване на едносменен режим на обучение на първокласниците, задължителна предучилищна подготовка и т.н.
 3. 3.    Липсата на осветление ул.”Яворов” в частта между бул.”Владислав” и бул.”Сливница”.
 4. 4.    Проблем с канализацията на улица „Акад.Игор Курчатов” № 1 (Зеленчукова борса) и локвата с дълбочина над 30-40см. след валежи. След питането ми бе намерено временно решение до цялостното решаване на проблема с канализацията в района.
 5. 5.    Поставен и решен проблем с ограничителни съоръжения, за да не се паркира на тротоара около училище “Ангел Кънчев” на ул. “Роза”.
 6. 6.    Сходен проблем бе поставен и разрешен с ограничителните съоръжения по тротоарите около Първа езикова гимназия.
 7. 7.    Поставен е и проблема на множество майки и пешеходци, че улица “Роза” е строителна площадка и е невъзможно да се ходи. Частично бе решен и този проблем.
 8. 8.    Липсата на пътна настилка на ул. “Мир” – стара и затрудненията на живущите там.
 9. 9.    Ул. “Топра Хисар” в частта преди ІІ РПУ бе преасфалтирана след сигнал, внесен на сесия.
 10. 10.    Липсата на съоръжения за намаляване на скоростта на автомобилите около Руското училище по ул. “Раковски”.
 11. 11.    Повдигнат бе и въпросът за преструктурирането на “Дезинфекционна станция” АД като общинско предприятие, за да се справя с проблемите, свързани с обезпаразитяването срещу кърлежи и вредители по кестените. Въпрос, актуален през лятото на 2010 г.
 12. 12.    Поставих и проблеми, касаещи гражданите на кв. “Виница” и по-конкретно невъзстановената пътна настилка след присъединяване на кооперации към ВиК мрежата на ул. “Константин Павлов.
 13. 13.    Адресирани бяха и проблеми с опасни дървета на ул. “Неофит Рилски”, площад “Лаврентий” и др. След сигнала, опасните клони и дървета бяха отстранени.
 14. 14.    Поставен бе проблемът с липсата на благоустрояването пред блока на ул. “Генерал Георги Попов” №23. Ще бъде реализирано при наличието на средства.
 15. 15.    Внесено и гласувано предложение да се отпусне сумата от 1 500 лв. за поемане разходи за участие на учениците Иван Лазаров, Леа-Тереза Тенекеджиева, Деница Добрева и Мартин Рублев в конкурса „Математика и проектиране” на MITE, в периода 1-6 май 2011 г. в Москва.
 16. 16.    Внесох  предложение от групата на ПП ГЕРБ с различни начини за справяне с движението в района на Зоологическата градина в Морската градина. Кметската администрация издаде заповед за пълна забрана за влизане с автомобили в района на Зоологическата градина.
 17. 17.    Внесох сигнал относно лошото състояние на ул.“Хан Пресиян”. Същата е включена програмата за ремонт на улици. Подобно е състоянието и с ул. „Първа” в кв. „Изгрев”, но там липсват и детски площадки.

Отчет за дейността на ПК ”Социални дейности и жилищна политика” за периода Август 2010 г. – Юли 2011 г.

Като председател на ПК”Социални дейности и жилищна политика” съм се стремял винаги да търся консенсус между отделните политически групи, както и да приемаме решения, които да са полезни за варненци. Обобщеният отчет за дейността на комисията изглежда така:

Брой проведени заседания за периода 04.08.2010г. - 25.07.2011г.:    18 бр. /от които: 7 бр. за периода 04.08.2010г. - 31.12.2010г. и 11 бр. за периода 01.01.2011г. - 27.07.2011г./

Брой разгледани преписки за периода 04.08.2010г. - 25.07.2011г.:    60 бр. /от които: 18 бр. за периода 04.08.2010г. - 31.12.2010г. и 42 бр. за периода 01.01.2011г. - 27.07.2011г./

Брой взети решения на сесия на ОбС, внесени от ПК „СДЖП”, за периода 04.08.2010г. - 25.07.2011г.:    39 бр.

Решения взети от ПК „СДЖП” и внесени на сесия на ОбС за периода 04.08.2010г. - 25.07.2011г.:
 1. 1.    Намаляване капацитета на Дом за деца, лишени от родителска грижа „Другарче” от 59 места на 40 места, считано от 01.11.2010 г.
 2. 2.    Разкриване на Център за обществена подкрепа с капацитет 40 места, делегирана от държавата дейност, считано от 01.12.2010 г.
 3. 3.    Промяна вида на социалната услуга, както следва: от „Център за временно настаняване” на безпризорни деца, делегирана държавна дейност,  с капацитет 15 места в „Приют” за безпризорни деца, делегирана държавна дейност, с капацитет 15 места считано от 01.01.2011 г.
 4. 4.    Увеличаване на капацитета на „Кризисен център за лица, претърпели насилие или жертви на трафик” като делегирана държавна дейност от 8 на 10 места, считано от 01.01.2011 г.
 5. 5.    Увеличаване капацитета на „Център за социална рехабилитация и интеграция” на деца с увреждания, като делегирана държавна дейност от 40 места на 50 места, считано от 01.01.2011 г.
 6. 6.    Даване на съгласие за разкриване на Приют за бездомни лица с капацитет 30 места, делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2011 г.
 7. 7.    Приемане на Доклад за анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги на територията на Община Варна.
 8. 8.    Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2011 – 2015 г.
 9. 9.    Приемане на Общинска програма за закрила на детето 2011 г.
 10. 10.    Даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, основна област на интервенция 5.1.”Подкрепа на социалната икономика”, процедура „Нови възможности”, бюджетна линия: BG051PO001-5.1.02..
 11. 11.    Разкриване на ”Център за социална рехабилитация и интеграция” на деца с множество увреждания.

Детски празник „Моят град и моето училище“

Павел Христов ГЕРБОбщинските съветници Николай Пашов, Павел Кюрчев и Павел Христов организираха детски празник под надслов „Моят град и моето училище“ в район“ Приморски“ с любезното съдействие на Народно читалище „Отец Паисий“ /Маяковски/. Празникът се превърна в своеобразна изложба на детски рисунки и пана изработени от различни материали. Съветниците споделиха, че организират това събитие, за да се даде възможност за обществена изява на талантите на деца от гр.Варна. За присъстващите пяха Мартин Хаджийски /ф-я „Палечко“/, Стефан Трифонов /“Черен Петър“/ от „Сребърни звънчета“, София Дарелова /“Палечко“/, студио“Палас“, ВГ“Звездни струни“, ДТА“Зорница“ и др. В областта на изобразителното и приложно изкуство бяха раздадени поощрителни награди. Беше отличено за колективно участие училище „Стефан Караджа“ . Награди получиха учениците Гергана Савчева, Нина Иванова, Борис Баев, Добромир Димитров, Яна Радева, Калина Петкова, Илиян Петков и Виктор Василев. Организаторите зарадваха с изненади всички малчугани, присъстващи на празника, а доброто настроение поддържаше артистът Жоро Атанасов.

Търсене в блога