Всичко за мен

43-ро Народно събрание на Република България, народен представител от ПГ ГЕРБ, МИР 03 - Варненски, 27 октомври 2014 - 26 януари 2017,


Член на :
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения; 
Комисия за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране;

Зам.ръководител на делегация в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество

42-ро Народно събрание на Република България, народен представител от ПГ ГЕРБ, МИР 03 - Варненски, 12 Май 2013 - 6 Август 2014,

Член на :

Комисия по околната среда и водите;
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения;
Групи за приятелство с Германия, Виетнам (зам.-председател), Великобритания, Белгия, Индия, Китай, Япония, Русия, Турция 


Общински съвет - Варна, мандат 2011 - 2015 (до 20 Май 2013),  
Председател на:
 • ПК “Младежки дейности и спорт”

член на:
 • ПК “Социални дейности и жилищна политика“
 • ПК “Транспорт”
 • ВрК “Опазване и възпроизводство на околната среда”
 • ВрК “Изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”    


Общински съвет - Варна, мандат 2007 - 2011, 
Председател на: 
 • ПК “Социални дейности и жилищна политика“
член на:
 • ПК “Транспорт”
 • ПК “Култура и духовно развитие”


Основен трудов стаж:

Hewlett-Packard, OI Availability Manager  (Region: ЕМЕА), 1/04/2011 - 20/05/2013
 • Operational integrator 
 • Service delivery 
 • Process management 
 • Project management

E.On | IT Bulgaria, Консултант по вътрешни процеси и ИТ (международен отдел „Вътрешни процеси и ИТ”), 1/09/2006 – 3/03/2011
 • Моделиране на роли и функции
 • Системи за вътрешен контрол и управление на риска
 • Консултиране на мениджъри, администратори и Key users
 • Разработване и внедряване на международни процеси (ITILv3)
 • Разработване и внедряване на рамка за управление на ИТ услуги
 • Проекти в сферите на инфраструктурата, бизнес приложенията, ERP, Billing и др.

“Ардес ИТ” ЕООД, ИТ специалист, 03/07/2005 – 30/08/2006
 • Асемблиране на компютърни системи
 • Поддръжка и ремонт на компютри имрежови устройства
 • Проектиране и изграждане на корпоративни мрежи (LAN, WiFi)
 • Оптимизиране на операционни системи
 • Консултиране на бизнес и частни клиенти в сферите на новите технологии
 • Обучения на нови служители и бизнес клиенти 

Допълнителен трудов стаж:
 • 2002-2004: Поддръжка и изграждане на локални мрежи за юридически и консултантски агенции
 • 2002-2004: Търговия на мобилни телефони

Образование:
 • ВСУ „Черноризец Храбър”, Магистър, сп. "Управление на международни бизнес проекти", 2010 – 2013
 • ВСУ „Черноризец Храбър”, Бакалавър, сп."Информатика”, 2002-2006, Защитена с отличие дипломна работа на тема "Приложение на стандарт ITIL при внедряване на информационни системи”
 • Първа езикова гимназия, Немски и Английски език, гр. Варна, 1997-2002
 • 8 СОУ "А.С.Пушкийн”, Руски език, гр. Варна, 1990-1997

Квалификационни курсове и допълнителна практика :

2010 г.
 • Стаж в Европейския парламент, Брюксел, Белгия
2009 г.
 • ITIL version 3, Foundation and practice certificate
 • Експат програма в Хановер и Мюнхен, Германия в централата на E.On IS GmbH, консултант на 1-во и 2-ро ниво мениджмънт в сферите на ИТ инфраструктурата и вътрешните процеси
 • Интеркултурно обучение (Култура и национални черти в Европа и САЩ), Мюнхен, Германия 

2008 г.
 • Политическа академия на ПП ГЕРБ (Психология на личността, Политически мениджмънт, Реторика, Политическа култура, PR и общуване с медиите) 
 • Летен университет „Постигане на изборен успех”, WDF Conservative program, Черна гора
 • Официална визита в парламента и канцлерството на Германия, Обмен на добри практики от политически, социален и правен характер
 • Летен университет на МГЕРБ, Велико Търново, Лектор на тема „Организационни, функционални и комуникационни структури”

2007 г.
 • 2400 – Implementing and managing Microsoft Exchange Server 2003
 • 2285 – Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows XP Professional
 • 2275 – Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment
 • 2274 – Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 
 • 2277 – Implementing, Managing and Maintaining a Microsoft Windows Serrver 2003 Network Infrastructure

Обществена и политическа дейност:
 • Административен секретар на ПП ГЕРБ - Варна
 • Кампания SOS - Спаси Образованието Сега
 • Учредител на СНЦОД „Граждани за европейско развитие на България”
 • Учредител на ПП ГЕРБ
 • Член на областен управителен съвет на ПП ГЕРБ – Варна
 • Областен координатор на МГЕРБ – Варна от 2006 г. до 2012 г.
 • Член на Варненски областни предизборни щабове за Евро Избори 2007, Месни Избори 2007, Евро Избори 2009, Избори за Национален Парламент 2009

Чужди езици:
 • Английски език
 • Немски език
 • Руски език

Търсене в блога