Реални решения за България

Реални решения за Варна

11 приоритета

11 приоритета за Варна

ПАЧИС

48-ма Пленарна сесия на Генералната асамблея на ПАЧИС

Кампания "Да изчистим България за един ден";

На 20 Април 2013г. се включихме в кампанията "Да изчистим България за един ден" и почистихме плажовете на Камчия.

Видими резултати за България

Представяне на кандидатите за кметове на ПП ГЕРБ

19 юни 2012

Отговор на питане от Павел Христов - общински съветник от ПП ГЕРБ - Варна


Питане от Павел Христов по време на седмото заседание на ОС – Варна:

Уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги. Питането ми касае улицата
около Варненски свободен университет, която е в много тежко състояние,
много е надупчена. Предвижда ли се тази година ремонт там, тъй като по
време на сесии инцидентите там са доста със студентите и е
въпрос на време да стане някой по-тежък. Благодаря.

Отговор от Кирил Йорданов - кмет на община Варна:

Относно:Писмо РД12005607Вн/30.05.2012, касаещо питане на Общински съветник г-н Павел Христов към Кмета на Община Варна по протокол 7 от заседание, проведено на 16,17.05.2012, относно възстановяване на пътна настилка в района на Варненски свободен университет.

УВАЖАЖАЕМИ ГОСПОДИН АПОСТОЛОВ,
УВАЖАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХРИСТОВ,

Във връзка с горецитираното писмо Ви предоставяме следната информация:
С възлагателно писмо Д-8-9200/1785/05.10.2011 бяха рехабилитирани 157 кв.м. асфалтова настилка по път към Варненски свободен университет.Работата по възстановяване на пътната настилка покрай учебното заведение ще продължи след приключване на започната процедура, съгласно ЗОП, за дейност "Изграждане, ремонт и рехабилитация на пътна мрежа и прилежащите елементи".

Питане и отговор на питане от Павел Христов, Тодор Балабанов и Николай Пашов - общински съветници от групата на ПП ГЕРБ

Отговор от Кирил Йорданов - кмет на община Варна:


Относно:  Писмо РД12000454Вн/02.05.2012, касаещо питане на Общински съветници г-н Павел Христов, г-н Тодор Балабанов и г-н Николай Пашов към Кмета на Община Варна , относно мерки по монтиране на антипаркинг колчета и възстановяване на тротоарни настилки пред осем училища и детски заведения.

УВАЖАЖАЕМИ ГОСПОДИН АПОСТОЛОВ,
УВАЖАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХРИСТОВ,
УВАЖАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАЛАБАНОВ,
УВАЖАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАШОВ,

Във връзка с горецитираното писмо Ви предоставяме следната информация:
Около всички училища и детски заведения посочени в писмото и поточно: ОУ "Стефан Караджа", ОУ "Ангел Кънчев", Първа езикова гимназия, СОУ "Васил Друмев", МГ "Доктор Петър Берон", СОУ "Найден Геров", Оздравително училище "Доктор Николай Димитров" и Санаториална ясла, дейностите по монтаж на защитни парапети и антипаркинг колчета в по-голямата си част са приключени. Към момента се извършват довършителни работи, които ще бъдат завършени в най-кратки срокове.
Възстановяване на тротоарните настилки ще бъде възложено за изпълнение след приключване на започнала процедура, съгласно ЗОП, с предмет "Изграждане и рехабилитация на пътна настилка и прилежащите елементи“.

КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА
КИРИЛ ЙОРДАНОВ
 
Питане от Павел Христов, Тодор Балабанов и Николай Пашов:

Уважаеми г-н Йорданов,

Във връзка със зачестили сигнали на пращани, посещаващи ни по време на приемни дни, се обръщаме към Вас с искане да ни уведомите какви мерки са предприети за обезопасяването на инженерната инфраструктура около учебните и социалните заведения на територията на Варненска община.
Като конкретен сигнал изпращаме на Вашето внимание кратко описание на проблемите около 8 детски заведения на територията на р-н „Приморски":
1.    ОУ „Стефан Караджа“
•    На ул. Кюстенджа липсват парапет и/или преградни съоръжения и колите спират на тротоара и децата вървят по улицата;
2.    ОУ „Ангел Кънчев":
•    Задният вход е без парапет и автомобилите сутрин го запушват
•    Липсват плочки от тротоара, както и преградни съоръжения около предния вход и колите се качват върху тротоара;
3.    Първа Езикова гимназия:
•    Необходимо е да се монтират колчета по ул. „Подвие";
4.    СОУ „Васил Друмев":
•    Необходимо е да се монтират колчета по ул. „Найден Геров" на тротоара към училището;
5.    Математическа гимназия „Д-р Петър Берон":
•    Стълбите на входа свършват директно на тротоара и учениците излизат направо на пътното платно;
6.    Санаториална ясла:
•    Необходимо е да се добавят колчета и парапет, за да не паркират колите върху тротоара;
7.    Оздравително училище „Д-р Никола Димитров":
•    Липсват тротоар и легнал полицай;
8.    СОУ „Найден Геров":
•    Входът за автомобили е без пешеходна пътека.

Бихме искали също така да ни уведомите в какви срокове ще бъдат предприети мерки и какви мерки ще бъдат предприети за разрешаване на гореописаните проблеми.
Благодарим Ви предварително за своевременния отговор и бързата реакция горепосочените проблеми да бъдат отстранени.

Търсене в блога