17 май 2010

Заедно за бъдещето на Европа

По инициатива на Европейския Информационен Център на д-р Андрей Ковачев, депутата в ЕП от групата на ГЕРБ/ЕНП и на Павел Христов – общински съветник от ПП ГЕРБ - Варна в неделя, 16 Май, се проведе семинар на тема „Заедно за бъдещето на Европа”. Ученици, студенти и млади експерти в различни сфери, както и представители на варненските неправителствени организации „Център за регионално бизнес развитие” и „Младежка организация за развитие и единство – МОРЕ” заедно дефинираха как искат да изглежда България и Варна през 2020 г. Семинарът премина в два модула с модератори Павел Христов, който е и ръководител на МГЕРБ – Варна и Крум Крумов – организационен секретар на младежите. Първият – лекционен, където лектори от МГЕРБ – Варна запознаха аудиторията с историята, развитието и функционирането на ЕС. Юлияна Пенчева, Елена Германова и Даниела Йорданова представиха европейското единство и как работи ЕС, Ивайло Нацов презентира историята и смисълът на мотото „Единни в многообразието”, Николай Малев – Европа и АЗ, а Павел Христов запозна присъстващите със стратегията „Европа 2020” и защо тя е ключова за възстановяването на ЕС от тежките икономически и финансови последици на световната криза.
През втората част участниците се разделиха на две работни групи – „България 2020” и „Варна 2020”. В следствие на проведения брейнсторминг работните групи дефинираха много и интересни предложения за включване в бъдещите стратегии за развитие на държавата и общината до 2020 г., както и как искат да изглежда България тогава.
Изключително интересен факт от семинара бе участието на различни възрастови групи младежи – от 16 до 30 годишни. Позитивният заряд на най-младите, съчетан с вече натрупания опит на по-„порасналите” младежи, съчетани с голя доза оптимизъм и идеализъм,  доведе до дефинирането на голям брой идеи, някои дори вече съществуващи, но с необходимост да се засили интересът към тях.
Като утвърдена практика за постоянно доусъвършенстване и надграждане на постигнатото, участниците ще представят резултатите в интернет пространството, за да продължи дискусията. За да се включите в групите във Facebook натиснете тук за „Варна 2020” и „България 2020" - тук.
През есента ще се проведе нова среща с цел да се оформи изчерпателно предложение на идеята.
Павел Христов ГЕРБ

Пълният текст с резултатите от семинара, публикуван без съкращения:

БЪЛГАРИЯ 2020
-    създаване на фонд за младите предприемачи
-    програми за развитие на малкия и среден бизнес
-    намаляване на корупцията със санкции
-    подобряване на спортно-техническата база
-    улесняване на процедурите по кандидатстване по програми на еврофондове
-    повече и по-добри стажантски програми по време и след висшето образование ,стимул
-    по-прозрачна дейност в държавната администрация и в образователната система
-    иновации и подобряване на пътно-транспортната инфраструктура
-    изграждане на инфраструктура
-    даване възможност както и стимулиране участие на студенти и ученици в младежки програми и проекти на ЕС
-    обработване на земеделски площи,финансиране и стимул на земеделците,намаляване на необработваемата земя
-    спиране на застрояването на парковете и плажните ивици
-    работа по зелени проекти и такива дадени от ЕС
-    по добра организация и контрол върху работата на групите изпълняващи програмите по ЕС
-    създаване на информационна база в интернет, в която всички участващи в европрограми да публикуват данни за дейността си и напредък отчет за свършената работа и изразходваните средства
-    повишаването качеството на живот:
     * повишаване на работните заплати и пенсии
     * по-добро здравеопазване
     * уеднаквяване квалификацията на висшите учебни заведения във всички страни членки
-    подобряване на съдебната система (по-добър и по-голям контрол върху дейността на съдилищата на местно и регионално ниво)
-    стимулиране на младите за живот и реализация в България
-    информационни центрове из цялата страна за насочване на учениците за професионалната реализация и атрактивно образование в България
-    отделяне на по-голям бюджет популяризация на България като атрактивна туристическа дестинация
-    повече задължителна практика по време на средното и висше образование,която практика да бъде изцяло или отчасти поета от държавата или заинтересовани организации
-    създаване на квалификационни центрове към висшите учебни заведения като стажът изкаран там да се зачита, участие на големия бизнес и насърчаване на кадри
-    стимулиране на раждаемостта
-    разработване на програми за младите семейства
    * финансиране на помощ за ин-витро
    * международно осиновяване
    * данъчни облекчения за младите семейства и многодетни семейства
-    по-достъпни кредите за жилища

ВАРНА 2020

-    по добра инфраструктура
-    външна инвестиция
-    тристранно взаимодействие между общината, бизнеса и университетите
-    2020 г. Варна без падащи фасади
-    2020 г. парк,стадион,детски площадки,градини
-    Грижа за бездомните животни
-    Възстановяване на междуселищния морски транспорт
-    Реално функциониращ непартиен младежки съвет към общината
-    Идеен мениджмънт\управление на знанията
-    Повишаване на гражданското самосъзнание и култура
-    Завишаване на изискванията за обслужваща инфраструктура към търговските обекти
-    Стимулиране на доброволчески възможности по международни и местни проекти
-    Залесяване на между училищното пространство
-    Общинска администрация да инвестира за собствени кадри
-    Дирекция за насърчаване на кадри
-    Намаляване на местните данъци и такси
-    Гъвкава и удобна транспортна система
-    Данъчно облекчение за ползващи мотопеди и велосипеди
-    Запазване на автентичния стил на ,,стара Варна’’
-    Двустранна заинтересованост и активност на младите към общинските политики

Търсене в блога