20 май 2010

Проблеми на граждани, поставени на 23-тото заседание на ОС – Варна

В интервала между последните две сесии получих множество въпроси и оплаквания от граждани, които на изминалото заседание на ОС – Варна отправих до кмета на община Варна – Кирил Йорданов, който отсъстваше от сесията поради служебно пътуване, свързано с регата „Тол Шипс”, но зам.кмета Коста Базитов прие въпросите. Повечето въпроси касаят район „Приморски” и бяха адресирани и до кмета на район – Пламен Градинаров. Проблеми, поставени на изминали сесии, вече намират своето решение и се надявам добрата практика да продължи в същия дух, като последните въпроси съответно са:

  • Ул. “Роза” - от едната страна на улицата, в дясно по посока на движение има тротоар, който е здрав и хубав, но проблемът е, че там постоянно паркират автомобили. От другата страна на улицата е строителна площадка, което прави невъзможно преминаването на пешеходците и от двете страни на улица. Там е район с училище, майки с деца, по-възрастни граждани, а това е централна улица за района и трябва  проблемът да се реши скоро, за да могат гражданите да се предвижват спокойно.

  • Ул. “Мир”(стара) вече е преименувана на ул.”Света Ирина” и проблемът с дублираните имена е отстранен, но заедно с новото име улицата се нуждае и от цялостно изграждане на пътна настилка, тъй като такава липсва. Дали трябва да се задължат строителните фирми, разрушили пътя да го възстановят или да се възложи обществена поръчка, скоро ще разберем.
  • Ул. “Топра Хисар” е в трагично състояние, не само в следствие на снеговете и валежите, от години е така. Има дупки по-дълбоки от 30-40 см., което прави преминаването на автомобили изключително трудно.
  • По ул. “Раковски” срещу 8СОУ „А.С.Пушкин” (Руското училище) липсват съоръжения от типа „легнал полицай”, което повишава опасността от инциденти в района на училището. На ул. “Братя Миладинови” има изградени съоръжения и колите намалят скоростта, но от другата страна преминават с повишена скорост. Там може да стане някоя неприятност и въпросът трябва да намери по-бързо решение.
  • И последния ми въпрос касае зелените площи и по-конкретно обезпаразитяването срещу кърлежи, тъй като оплакванията зачестиха. Както и изнесени по медиите данни за вредители по кестените създават притеснения сред гражданите и трябва да се обясни толкова ли е сериозен проблемът, тъй като кестените пак имат екологично значение за града. Трябва да се обсъди и статута на търговското дружество “Дезинфекционна станция”, която може би е добре да се преструктурира в общинско предприятие, за да може то да изпълнява дейността по обезпаразитяване в общината. 
Питанията ще продължат да постъпват, защото в града има множество проблеми и ако не се повдига въпроса зa тях, те просто ще се задълбочават.

Търсене в блога