11 октомври 2015

Отборът на ГЕРБ за община Варна! Номер 40 в бюлетината!

1. Иван Портних
 
2. Тодор Балабанов
 
3. Юлияна Боева
 
4 Лидия Маринова
  
5. Николай Георгиев
 
6. Мартин Байчев
  
7. Даниела Димова
  
8. Станислав Иванов
 
9. Марица Гърдева

10.  Калин Калевски

11.  Бонка Банкова

12.  Калина Пеева

13.  Людмила Колева-Маринова

14.  Димитър Колев

15.  Надя Георгиева

16.  Веселин Ангелов

17.  Антоанета Цветкова

18.  Пейчо Бюлбюлев

19.  Николай Няголов

20.  Стоян Попов

21.  Славчо Славов

22.  Милена Димова

23.  Красен Захариев

24.  Борислав Нанков

25.  Жельо Алексиев

26.  Иван Гоцев

27.  Ваня Вълчева

28.  Пламена Василареас

29.  Диян Демиров

30.  Калина Белмезова

31.  Петя Проданова

32.  Георги Недев

33.  Николай Костадинов

34.  Христо Христов

35.  Кирил Пенев

36.  Николай Войнов

37.  Сашо Димитров

38.  Валентина Стойкова

39.  Жечка Георгиева

40.  Иво Иванов

41.  Маричка Гьондерова

42.  Станислав Йорданов

43.  Капка Кателиева

44.  Антонио Угрински

45.  Грациела Филева

46.  Димитър Петров

47.  Бранимир Георгиев

48.  Анжела Георгиева

49.  Владко Владев

50.  Марин Иванов

51.  Николай Малев

Търсене в блога