09 юли 2010

Отговор на въпросите, поставени на 23-то заседание на Варненския общински съветОтговор на някои от повдигнатите въпроси към Кирил Йорданов - кмет на Община Варна и Пламен Градинаров – кмет на район „Приморски”. 

Улиците „Роза”,  „Мир” и „Топра Хисар” са включени в строителната програма на р-н „Приморски” за 2010 г., като за тях са предвидени рехабилитация на пътна настилка и текущ ремонт на съществуващите тротоарни настилки. Влошените пътни участъци ще се възстановят при наличието на финансови средства, които в момента не са осигурени.

Входът за двора на VIII СОУ „А.С.Пушкин” (Руското училище), находящ се на ул. “Раковски”, ще бъде обезопасен и ще бъде осигурено безопасното преминаване на ученици, чрез поставянето на легнали полицаи.

За тази година в проектобюджета бяха предвидени 40 хил. лева за растително-защитни мероприятия /дезинсекция/ срещу кестеновия листоминиращ молец на конския кестен, но те не бяха одобрени. Дори и при актуализация на бюджета, тези средства няма да се заложат, защото последното за годината дезинсекционно мероприятие трябва да се проведе най-късно до средата на м. септември. За следващата година ще се направи необходимото за запазването на кестените на гр. Варна, имащи екологично значение за града.

В случай на развитие по някои от въпросите, ще държа гражданите на Варна в течение.

Търсене в блога