06 юни 2010

Общинският съветник Павел Христов и районната организация ПП ГЕРБ "Приморски" съдействаха на инициативен комитет на майки, живеещи на ул."Роза" за осигуряване на място за пясъчник, където да играят техните деца.


Общинският съветник  Павел Христов и предприемачът Мартин Байчев от ГЕРБ организираха среща на майките с кмета на варненския район "Приморски" Пламен Градинаров. Жените от кваратала поставиха коректно въпроса пред кмета и поискаха само място за игра на своите деца, а средствата за съоръженията ще се поемат от гражданството. Освен това му поставиха въпроси и относно състоянието на ул."Роза", която на места е без тротоари и с разбити бордюри от масовото паркиране на коли там. Посочиха и проблем на една от кооперациите, чийто подход е неасфалтирана улица, самоволно затворена от към улицата с регулация и асфалт.
Част от тези въпроси са поставени и на последната сесия на Общинския съвет през м. Май 2010 под форма на питания пред кмета Кирил Йорданов.
Пламен Градинаров лично огледа местата , чието състояние се дискутира и сподели пред майките, Пламен Боев и Мартин Байчев от ГЕРБ "Приморски", че основният въпрос е липсата на средства и пое ангажимент да провери как са отразени в ОУП, да изясни каква е собствеността  и границите на  терена и съответно да се направи втора среща за отговор на поставените му въпроси. Дискутиран бяха и европейските изисквания и параметри на детските съоръженията, които майките искат да закупят.

Състоянието на ул."Роза"  е много опасно на места за майки с колички и ученици, които всеки ден минават до близкото училище и е крайно време Община Варна и районното кметство да решат този проблем преди да е станало фатално произшествие.
"Този подход за организиране на срещи с граждани и съответните кметове, отговорни за проблемите ще се наложи и за в бъдеще, за да се обединят усилията на всички в условията на тежка икономическа криза" споделиха Пламен Боев и Мартин Байчев, членове на ръководството на  ПП ГЕРБ "Приморски".
Павел Христов ГЕРБ

Търсене в блога