13 януари 2011

Две нови услуги залегнаха в Социалната програма на Варна за 2011 г.


Комисиите „Социални дейности и жилищна политика” и „Финанси и бюджет” обсъдиха и приеха Социалната програма на Варна за 2011 г. в размер на 2,4 милиона лв. и бюджетната функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” в размер на 8,2 милиона лева.
Социалните дейности на територията на общината за настоящата година ще са 27 услуги в общността с държавно финансиране, 17 - услуги с общинско финансиране, както и услуги за достъпна архитектурна среда, здравни, образователни и други. Включени са и капиталовите разходи за ремонт на Дом за стари хора „Гергана” на стойност 630 хил. лв., за изграждане на преградни стени и английски двор в СУПЦ, ремонт в помещението на Съюз на инвалидите в България и др.
По предложение на председателя - Павел Христов от ГЕРБ, в социалната програмата се включиха и две нови услуги. „Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с дисфазии на развитието и хиперкинетично разстройство на поведението” с капацитет 30 деца между 5 и 10 годишна възраст. Услугата ще включва ресурсно подсигуряване на интеграцията на децата, консултиране на семействата и близките им и ще е на стойност 50 693 лв., предвидени в общинския бюджет.
Втората новост е „Център за мобилна работа за възрастни от уязвими социални групи” с капацитет 30 места. Дейностите, които ще се реализират са работа на терен с трудноподвижни хора, социална рехабилитация и интеграция, осмисляне на свободното време, арт- и трудотерапия и др. Услугата е на стойност 50 693 лв. и е предвидена за изпълнение като държавно делегирана дейност.
Осигурено бе финансиране и за 25 карти за градски транспорт на нуждаещи се варненци на хемодиализа.
Окончателният вариант на Социалната програма ще се приеме на предстоящата общинска сесия, на която ще се разглежда за приемане и Бюджета на община Варна за 2011 г. на стойност 203 милиона лв.

Търсене в блога