18 септември 2018

Разговори за бъдещето на Европейския съюз

При обявяването на референдума за BREXIT във Великобритания през 2016 г. повечето от нас не допускаха, че е възможно разделение в ЕС. Днес сме изправени пред множество рискове и неясноти относно "развода" с Кралството. Ще се постигне ли споразумение и какво ще е то, как ще се осъществява сътрудничеството в сферите на отбраната, търговията и финансите? Това са малка част от въпросите. Въпреки всичко, когато процесът по BREXIT приключи, трябва да се огледаме къде сбъркахме като съюз, да си извадим поуки и да си научим уроците от тази ситуация, да променим начина на работа на институциите на ЕС и може би да се върнем към корените и изначалните ценности на обединена Европа, както и да преосмислим много внимателно какви са алтернативите пред нас, защото разединението е най-лошата възможност. Това е част от изложението ми по време на конференцията "Разговори за бъдещето на Европейския съюз", организира от фондация "Ханс Зайдел". "Промяна" беше най-често използваната дума в обобщените изводи от дискусиите.
С проф. Урсула Менле - председател на фондация "Ханс Зайдел" и Мартин Хейдън - председател на ирландската партия Файн Гаел обсъдихме високата цена, която плащат малки държави като България и Република Ирландия от санкциите срещу Русия, но бяхме единодушни, че европейската солидарност и единство са най-важни в този момент.

Търсене в блога