21 март 2019

Павел Христов: Платформата „Единна информационна точка” ще намали разходите и административната тежест

Систематизирането на информация от различните източници – институции, бизнес и граждани, би намалило разходите и административната тежест в процеса на планиране и изграждане на инфраструктура. Това е целта на електронната платформа „Единна информационна точка”. Базирана на географската информационна система (ГИС), тя ще позволи максимално да се разгърнат високоскоростните електронни съобщителни мрежи, да се гарантира точност на предоставяните данни, както и сигурност на инвеститорите. Това коментира народният представител от ГЕРБ Павел Христов, който постави въпроси към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков при изслушването му в пленарната зала относно работата по създаване на Единна информационна точка. 
За изпълнението на платформата е осигурено финансиране в размер на близо 2 млн. лв. от Оперативната програма „Добро управление”, стана ясно по време на обсъжданията в парламента.
„Проектът е реализиран, в момента се попълват конкретните данни, така че всеки субект, който има интерес за разгръщането на електронните съобщителни мрежи, да разполага с пълна информация за физическата инфраструктура. Дава се възможност за споделено използване на изградената инфраструктура – пътна, пристанищна, железопътна. Физическа инфраструктура притежават и доставчиците на топлинна, на електрическа енергия, на газ, на електронни съобщения и мрежи и др.  Целта е при разгръщане на електронните съобщителни мрежи тя да се ползва съвместно, за да се намалят разходите, да се улеснят инвеститорите, а и потребителите, собственици на имоти и тези, които ползват сервитути”, изтъкна министър Желязков. Той обясни забавянето на работата по платформата с обжалване на обществена поръчка.
„На практика платформата ще сложи край на „постоянното разкопаване“ на улиците, защото ще даде възможност на инвеститорите да следят за промени и предстоящи ремонти и да планират по-добре своите дейности. Ясните правила и прозрачността, които Единната информационна точка ще наложи, ще осигурят справедливи, равни условия за всички инвеститори. Това ще стимулира малките и средните предприятия, особено на местно ниво да се развиват и съответно да осигурят нови работни места”, подчерта Павел Христов. Той поздрави екипа на министерството за усилията да се гарантира, че при разполагането на високоскоростни електронни съобщителни мрежи за общините и бизнеса няма да има допълнителни неоснователни разходи.
„Платформата е разработена на основата на отворен код, което означава, че няма да се дават допълнителни средства за лицензи, поддръжка и др. Гарантира, че общинските администрации и частните оператори ще могат да използват максимално нейните функционалности, без да се налагат допълнителни разходи от тяхна страна”, отчете варненският депутат. По думите му платформата предлага няколко електронни административни услуги и осигурява условия за попълване и подаване по електронен път на заявления и документи, необходими за разполагането и поддържането на електронни съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, както и за получаване на информация за хода на разглеждането им от компетентните органи.

Търсене в блога