18 август 2010

ГЕРБ пое председателството на комисиите „Социални дейности” и „Собственост и стопанство” във Варненския общински съветНа 25-тото и 26-тото заседание на Общински съвет – Варна бяха сменени председателите на някои от постоянните комисии. ПК „Собственост и стопанство” бе оглавена от Орлин Симеонов /ГЕРБ/, ПК „Наука и образование” от Радослав Коев, а ПК „Социални дейности и жилищна политика” се оглави от Павел Христов /ГЕРБ/. Промените се извършиха няколко седмици преди актуализацията на общинския бюджет. За краткото време като председател на социалната комисия успяхме заедно с колегите да осигурим увеличение на финансирането по социалната програма на общината. След множество преговори и срещи се отпуснаха средства за стартирането на много необходимата услуга „Социален асистент за възрастни” на стойност 33 800 лв., както и увеличение на бюджета за еднократните социални помощи, които достигна размера от 500 000 лв. при заложени 400 000 лв. (от тях останали само 40 000 лв.)
В администрацията са постъпили над 500 молби за помощи от социално слаби граждани и средствата бяха недостатъчни. С увеличението ще имаме възможност да помогнем на много варненци да изкарат очакваната тежка зима. По предложение на комисията се прие и промяна на капиталовата програма в частта, касаеща социалните дейности. Изграждането на вертикална платформа за инвалиди в района на подлез „Автогара” на стойност 150 000 лв. бе отложено за 2011 г., като средствата съответно ще се разходват за откриването на съкратени услуги от социалната програма като център за лежащо болни възрастни хора, център за възрастни с психосоматични заболявания, социални помощи и др.

Търсене в блога