10 септември 2010

Среща в дом за възрастни хора "Гергана"

Днес председателят на комисия „Социални дейности и жилищна политика” към Общински съвет - Варна Павел Христов и адвокат-довереникът на ОС-Варна Валя Софрониева посетиха дома за възрастни хора „Гергана”. По време на посещението си те проведоха разговор с директора на дома, с настанените там възрасни хора и с персонала на социалното заведение. Целта на срещата бе да се запознаят с проблемите, както и да видят къде ще се насочат одобрените от ОС-Варна капиталови разходи за ремонт на ВиК мрежата в дома.
По време на среща се очертаха основните теми, по които ще трябва да се работи. За жалост това са проблеми, поставяни от години и до сега не са намерили своето решение.
Приоритетни са ускоряването на необходимите процедури за извършване на ремонт ВиК мрежата, за да се отстранят течовете. Възстановяването на фасадата на сградата също трябва да започне спешно, за да не се случи инцидент с някой от обитателите там.
Санитарните и битовите условия в помещенията са трагични. Мазилките падат всеки ден, а влагата е потресаваща. Въпреки намаленият капацитет на дома, все още има стаи, където живеят по 4 човека, което е изключително затормозяващо за тях. С цел намаляване на гъстотата в жилищните помещения администрацията ще освободи 5 от кабинетите, които ще се преструктурират в жилищни, а самата администрация ще се измести в помещения до кухненския комплекс. За тези си намерения ни увери Филип Щерев – управител на дом „Гергана” и ни убеди, че се вече прави необходимото за това.
Решение и на другите проблеми също има, но трябва общинската администрация да спази препоръката на Варненския общински съвет и да заложи предложените 400 000 лв. в бюджета за 2011 г. Христов се ангажира да съдейства, използвайки всички законови механизми в рамките на общинския съвет.
Проведе се разговор и с персонала на дома – хигиенисти, социален и здравен работник и др., които също очертаха своите проблеми. Необходимост от допълнителна бройка за хигиенист, ниското трудово възнаграждение и бавенето на изплащането му. Проблеми, които не бяха оповестявани до сега и смутиха сериозно общинарите, които помолиха всички тези твърдения да се опишат и представят официално по каналния ред, за да могат да се предприемат необходимите действия.
За финал на срещата по стар български обичай гостите поднесоха на живущите погачи, и вино. Всички останаха заредени с позитивизъм след разговорите и си обещаха, че подобни срещи ще се превърнат в практика.

Търсене в блога