19 септември 2011

Отчет за дейността ми като общински съветник за периода 2009 - 2011

Като общински съветник членувам в ПК”Транспорт”, ПК „Култура и духовно развитие” и съм председател на ПК”Социални дейности и жилищна политика”. В процес на работа си съм членувал и в ПК „Собственост и стопанство” и в ПК”Младежки дейности и спорт”. През целия период съм се срещал с граждани в приемната на ПП ГЕРБ и съм участвал в организираните срещи по микрорайони. Внесъл съм множество проблеми и питания към кмета на Варна и съм следил развитието и решаването им. В отчета на председателя Николай Апостолов съм цитиран като един от най-активните общински съветници по отношение на внесени сигнали и питанията. Участвал съм активно в мероприятията на ПП ГЕРБ и когато съм имал възможност съм използвал експертния потенциал на организацията. Специално искам да благодаря на Петя Проданова, Веселина Даскалова, Марияна Христова и Радка Тодорова за съветите и помощта, която са ми оказвали като председател на социалната комисия. Като съвместна работа в район “Приморски” и по отношение на организиране на срещи с граждани и адресиране на актуални проблеми, изказвам сърдечни благодарности на Пламен Боев и Мартин Байчев. Отчитам като много ползотворна и работата с колегите ми общински съветници от групата на ПП ГЕРБ. Имам персонален блог в Интернет, чрез който се стремя да се отчитам за извършената дейност, както и за директен контакт с мен като съветник.
Основните проблеми, които съм поставил като питания и сигнали са:

 1. 1.    Обявяване за частна общинска собственост дворно място с площ 1996 кв.м., , с административен адрес, ул. Селиолу”, № 1 “а”. Терен в двора на Окръжна болница. Въпросното решение бе свалено след намеса от моя страна.
 2. 2.    Готовността на Община Варна да се справи с предстоящите реформи в образованието – минаване на едносменен режим на обучение на първокласниците, задължителна предучилищна подготовка и т.н.
 3. 3.    Липсата на осветление ул.”Яворов” в частта между бул.”Владислав” и бул.”Сливница”.
 4. 4.    Проблем с канализацията на улица „Акад.Игор Курчатов” № 1 (Зеленчукова борса) и локвата с дълбочина над 30-40см. след валежи. След питането ми бе намерено временно решение до цялостното решаване на проблема с канализацията в района.
 5. 5.    Поставен и решен проблем с ограничителни съоръжения, за да не се паркира на тротоара около училище “Ангел Кънчев” на ул. “Роза”.
 6. 6.    Сходен проблем бе поставен и разрешен с ограничителните съоръжения по тротоарите около Първа езикова гимназия.
 7. 7.    Поставен е и проблема на множество майки и пешеходци, че улица “Роза” е строителна площадка и е невъзможно да се ходи. Частично бе решен и този проблем.
 8. 8.    Липсата на пътна настилка на ул. “Мир” – стара и затрудненията на живущите там.
 9. 9.    Ул. “Топра Хисар” в частта преди ІІ РПУ бе преасфалтирана след сигнал, внесен на сесия.
 10. 10.    Липсата на съоръжения за намаляване на скоростта на автомобилите около Руското училище по ул. “Раковски”.
 11. 11.    Повдигнат бе и въпросът за преструктурирането на “Дезинфекционна станция” АД като общинско предприятие, за да се справя с проблемите, свързани с обезпаразитяването срещу кърлежи и вредители по кестените. Въпрос, актуален през лятото на 2010 г.
 12. 12.    Поставих и проблеми, касаещи гражданите на кв. “Виница” и по-конкретно невъзстановената пътна настилка след присъединяване на кооперации към ВиК мрежата на ул. “Константин Павлов.
 13. 13.    Адресирани бяха и проблеми с опасни дървета на ул. “Неофит Рилски”, площад “Лаврентий” и др. След сигнала, опасните клони и дървета бяха отстранени.
 14. 14.    Поставен бе проблемът с липсата на благоустрояването пред блока на ул. “Генерал Георги Попов” №23. Ще бъде реализирано при наличието на средства.
 15. 15.    Внесено и гласувано предложение да се отпусне сумата от 1 500 лв. за поемане разходи за участие на учениците Иван Лазаров, Леа-Тереза Тенекеджиева, Деница Добрева и Мартин Рублев в конкурса „Математика и проектиране” на MITE, в периода 1-6 май 2011 г. в Москва.
 16. 16.    Внесох  предложение от групата на ПП ГЕРБ с различни начини за справяне с движението в района на Зоологическата градина в Морската градина. Кметската администрация издаде заповед за пълна забрана за влизане с автомобили в района на Зоологическата градина.
 17. 17.    Внесох сигнал относно лошото състояние на ул.“Хан Пресиян”. Същата е включена програмата за ремонт на улици. Подобно е състоянието и с ул. „Първа” в кв. „Изгрев”, но там липсват и детски площадки.

Търсене в блога