23 май 2012

В Общински съвет – Варна ще се гласува електронно и ще се използва система за документооборот, вместо хартия

На седмото заседание на Варненски общински съвет всички съветници получиха служебен таблет Samsung Galaxy Tab 10.1 с достъп до мобилен интернет. По темата се публикуваха немалко статии, някои дори подигравателни и хумористични. Ето някои заглавия и снимки:

Dariknews.bg
Павел Христов ГЕРБ
Dnes.bg
Павел Христов ГЕРБ
Общинарите са радват на новите си играчки. Снимка: Пламен Гутинов
Varnautre.bg
В-к „Народно дело“
Павел Христов ГЕРБ

Оставяйки хумора настрана, електронното гласуване носи обществени, екологични, финансови и много други позитиви. Вече няма да се разпечатват едни и същи материали по стотина пъти (за всеки съветник преди комисия, ако трябва да се съгласува с втора, трета и т.н. комисии се разпечатват отново, преди сесия се разпечатват към материалите за дневния ред и така до безкрай) и по този начин няма да се „убива“ по една гора преди гласуване. Разходите за провеждане на заседанията на комисиите и сесиите би трябвало да намалеят и инвестираните 60 хиляди лева за системата би трябвало да се изплатят за година – две. На сесията се приеха и промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, включващи публикуване на материалите, които ще се разглеждат, на страницата на община Варна, правейки работата на общинския съвет много по-прозрачна и открита за обществото. Промените бяха първоначално внесени от Тодор Балабанов /ГЕРБ/ и Павел Христов /ГЕРБ/, а впоследствие беше внесен от групата на ПП ГЕРБ и приет цялостен проект за правилник, включващ и това предложение. Въвеждането на електронно гласуване във Варненския общински съвет се обсъжда от години. През 2010 е отхвърлено от съветниците, но през март 2011 Общинският съвет–Варна възлага на кмета на община Варна и на председателя на Общински съвет-Варна да извършат проучване и да предоставят становище относно възможността за въвеждане на система за електронно гласуване. Павел Христов /ГЕРБ/ предлага корекция и към проучването се включва и система за документооборот. Преди това още няколко пъти Николай Пашов /ГЕРБ/ и Павел Христов/ГЕРБ/ се опитват да прокарат идеята, но неуспешно.
След няколко години системата вече е факт. На предстоящото заседание на ОС-Варна ще се гласува пробно с новите таблети, след което трябва да стане практика.

Търсене в блога