19 юни 2012

Питане и отговор на питане от Павел Христов, Тодор Балабанов и Николай Пашов - общински съветници от групата на ПП ГЕРБ

Отговор от Кирил Йорданов - кмет на община Варна:


Относно:  Писмо РД12000454Вн/02.05.2012, касаещо питане на Общински съветници г-н Павел Христов, г-н Тодор Балабанов и г-н Николай Пашов към Кмета на Община Варна , относно мерки по монтиране на антипаркинг колчета и възстановяване на тротоарни настилки пред осем училища и детски заведения.

УВАЖАЖАЕМИ ГОСПОДИН АПОСТОЛОВ,
УВАЖАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХРИСТОВ,
УВАЖАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАЛАБАНОВ,
УВАЖАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАШОВ,

Във връзка с горецитираното писмо Ви предоставяме следната информация:
Около всички училища и детски заведения посочени в писмото и поточно: ОУ "Стефан Караджа", ОУ "Ангел Кънчев", Първа езикова гимназия, СОУ "Васил Друмев", МГ "Доктор Петър Берон", СОУ "Найден Геров", Оздравително училище "Доктор Николай Димитров" и Санаториална ясла, дейностите по монтаж на защитни парапети и антипаркинг колчета в по-голямата си част са приключени. Към момента се извършват довършителни работи, които ще бъдат завършени в най-кратки срокове.
Възстановяване на тротоарните настилки ще бъде възложено за изпълнение след приключване на започнала процедура, съгласно ЗОП, с предмет "Изграждане и рехабилитация на пътна настилка и прилежащите елементи“.

КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА
КИРИЛ ЙОРДАНОВ
 
Питане от Павел Христов, Тодор Балабанов и Николай Пашов:

Уважаеми г-н Йорданов,

Във връзка със зачестили сигнали на пращани, посещаващи ни по време на приемни дни, се обръщаме към Вас с искане да ни уведомите какви мерки са предприети за обезопасяването на инженерната инфраструктура около учебните и социалните заведения на територията на Варненска община.
Като конкретен сигнал изпращаме на Вашето внимание кратко описание на проблемите около 8 детски заведения на територията на р-н „Приморски":
1.    ОУ „Стефан Караджа“
•    На ул. Кюстенджа липсват парапет и/или преградни съоръжения и колите спират на тротоара и децата вървят по улицата;
2.    ОУ „Ангел Кънчев":
•    Задният вход е без парапет и автомобилите сутрин го запушват
•    Липсват плочки от тротоара, както и преградни съоръжения около предния вход и колите се качват върху тротоара;
3.    Първа Езикова гимназия:
•    Необходимо е да се монтират колчета по ул. „Подвие";
4.    СОУ „Васил Друмев":
•    Необходимо е да се монтират колчета по ул. „Найден Геров" на тротоара към училището;
5.    Математическа гимназия „Д-р Петър Берон":
•    Стълбите на входа свършват директно на тротоара и учениците излизат направо на пътното платно;
6.    Санаториална ясла:
•    Необходимо е да се добавят колчета и парапет, за да не паркират колите върху тротоара;
7.    Оздравително училище „Д-р Никола Димитров":
•    Липсват тротоар и легнал полицай;
8.    СОУ „Найден Геров":
•    Входът за автомобили е без пешеходна пътека.

Бихме искали също така да ни уведомите в какви срокове ще бъдат предприети мерки и какви мерки ще бъдат предприети за разрешаване на гореописаните проблеми.
Благодарим Ви предварително за своевременния отговор и бързата реакция горепосочените проблеми да бъдат отстранени.

Търсене в блога