19 юни 2012

Отговор на питане от Павел Христов - общински съветник от ПП ГЕРБ - Варна


Питане от Павел Христов по време на седмото заседание на ОС – Варна:

Уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги. Питането ми касае улицата
около Варненски свободен университет, която е в много тежко състояние,
много е надупчена. Предвижда ли се тази година ремонт там, тъй като по
време на сесии инцидентите там са доста със студентите и е
въпрос на време да стане някой по-тежък. Благодаря.

Отговор от Кирил Йорданов - кмет на община Варна:

Относно:Писмо РД12005607Вн/30.05.2012, касаещо питане на Общински съветник г-н Павел Христов към Кмета на Община Варна по протокол 7 от заседание, проведено на 16,17.05.2012, относно възстановяване на пътна настилка в района на Варненски свободен университет.

УВАЖАЖАЕМИ ГОСПОДИН АПОСТОЛОВ,
УВАЖАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХРИСТОВ,

Във връзка с горецитираното писмо Ви предоставяме следната информация:
С възлагателно писмо Д-8-9200/1785/05.10.2011 бяха рехабилитирани 157 кв.м. асфалтова настилка по път към Варненски свободен университет.Работата по възстановяване на пътната настилка покрай учебното заведение ще продължи след приключване на започната процедура, съгласно ЗОП, за дейност "Изграждане, ремонт и рехабилитация на пътна мрежа и прилежащите елементи".

Търсене в блога