28 ноември 2015

46-та Генерална асамблея на ПАЧИС

Павел Христов ГЕРБ
От 25 до 27 ноември 2015 г. в Букурещ се проведе 46-та Генерална асамблея на ПАЧИС (Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество). Заедно с Димитър Главчев, заместник – председател на Народното събрание на Република България и Красимир Велчев, заместник – председател на парламентарната група на ГЕРБ и председател на комитета по икономически, търговски, технологични и екологични въпроси на ПАЧИС взехме участие в заседанието на постоянния комитет, както и в четирите пленарни сесии.
Приветствие от името на Народното събрание на Република България изнесе заместник – председателят на парламента Димитър Главчев.
Павел Христов ГЕРБ
По темата "Изпълнение на целите за устойчиво развитие в Черноморския регион: задълженията на парламентите“ направих изказване от името на българската делегация, в което представих съществения опит и принос на държавата ни за развитието на икономическите отношения, така и в установяването на активно интерпарламентарно сътрудничество, насочено към подобряване на благосъстоянието на хората в България и Черноморския регион.
Павел Христов ГЕРБ
Представих за гласуване на заседанието на асамблеята доклад на тема "Електронното правителство в страните-членки на ЧИС", приет от комитета по икономическо, търговски, технологични и екологични на заседание във Варна на 5 октомври тази година. Красимир Велчев представи препоръките към парламентите и правителствата на държавите членки от ЧИС.И двата документа бяха гласувани и приети единодушно.

Търсене в блога