25 януари 2017

Павел Христов: Със спекулации БСП целят да дестабилизират енергийния сектор

Спекулациите на БСП относно състоянието на българската енергетика целят да дестабилизират системата, в която благодарение на последователната политика на воденото от Бойко Борисов правителство се отчитат много положителни тенденции. Това коментира народният представител от ПП ГЕРБ Павел Христов, който е и член на комисията за наблюдение на КЕВР в 43-то Народно събрание.
„Опитите да се постави под съмнение политиката на ГЕРБ в енергийния сектор на практика подкопават авторитета на страната ни като участник в процеса по енергийна диверсификация в района на Югоизточна Европа. Концепцията за газоразпределителен център в България, който да бъде изграден именно край Варна, беше разработена съвместно с Европейската комисия. Чрез хъб „Балкан” ще се развие регионалният пазар на природен газ. Изграден бе първият интерконектор – с Румъния, а работата по интерконектора Гърция – България, който е основна част от Южния газов коридор, се ускори, така че по план междусистемната връзка трябва да бъде въведена в експлоатация през 2019 г.”, изтъкна Павел Христов. Той припомни, че меморандум за изграждане на газова връзка със западните ни съседи беше подписан и със Сърбия.
Народният представител постави акцент и върху проекта „Белене”. „Управлението на ГЕРБ трябваше да плати сметката за оборудването, което БСП поръча, без да има договор. Благодарение на успешните преговори с руската страна кабинетът на Бойко Борисов спести на данъкоплатци 90 млн. лв. от дневни лихви, които се трупаха по делото”, уточни Христов.
Той посочи още, че с изменения в Закона за енергетиката се засили контролът над производителите на електроенергия по преференциални и регулирани цени, от които се ползваха нови ВЕИ. „Така се спря трупането на финансов дефицит в системата”, допълни народният представител.
По думите му цифрите красноречиво показват устойчивата положителна тенденция именно по отношение финансовото стабилизиране на българската енергетика. „Към 31 декември 2014 г. общият размер на паричните наличности на дружествата от БЕХ АД беше 404 млн. лв., а година по-късно – 833 млн. лв. Данните към края на изминалата 2016 г. сочат, че средствата са над 1 млрд. лв. След анализ на състоянието на българската енергетика най-голямата международна рейтингова агенция Moody's  повиши кредитния рейтинг на БЕХ ЕАД”, отчете Павел Христов.

Търсене в блога