28 февруари 2017

Ограничаването на бюрокрацията е сред акцентите в програмата на ГЕРБ

Ограничаването на бюрокрацията е сред акцентите в програмата на ГЕРБ. Генералната цел е да освободим гражданите и бизнеса от дългото чакане по опашки и тежките разрешителни режими, които ги тормозят. Това е възможно чрез лесно достъпни електронни услуги. ГЕРБ предлага и друга голяма и решителна крачка - държавата и общините сами да набавят документите, които досега са изисквали от гражданите. В момента има малко над 3 000 административни услуги, които се предоставят от различни ведомства. Около 60-70% от тях са свързани с вадене на удостоверения, които важат от едно ведомство пред друго. Този модел е крайно неефективен и отнемащ много време, средства и нерви. Част от предложенията ни е и въвеждането на т.нар. мълчаливо съгласие. С други думи, няма да се толерира мудността на чиновниците – ако бавят отговор, се приема, че администрацията е уважила съответното искане. Факт е, че и правилата, и процесите в държавната администрация са морално остарели. Начинът на работа не съответства нито на съвременната динамика, нито на потребностите на бизнеса и гражданите. Решението е в цифровизацията, свързаността, интеграцията и автоматизацията на процесите в в държавата. ГЕРБ положи основите на нов и работещ модел в мандата на 43-то Народно събрание, приемайки законите за електронното упраление и електронната идентификация. 
В момента, в който заработи моделът на електронното управление, всеки от нас - гражданин или представител на бизнеса, ще има възможност за електронен достъп до информацията на държавата, до публичните данни, до услугите. Електронното управление пести и оптимизира ресурса на хората, на бизнеса и на институциите. Освен реформа в системите, то налага и различен начин на мислене в държавните служители. Реформата, която започнахме, включва всички аспекти на комуникация между ведомствата, между служителите или между администрациите. Бързината на услугите, прозрачността и ясната следа на отговорността неминуемо ще доведат и до промяна в подхода на бюрократите. И не на последно място – борбата с неефективната бюрократична машина е част от голямата битка с корупцията.

Търсене в блога