01 септември 2017

Въпрос относно провеждане на събития в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

ЧРЕЗ 
Г-Н ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 
ДО 
Г-ЖА ЛИЛЯНА ПАВЛОВА 
МИНИСТЪР ЗА БЪЛГАРСКОТО 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА 
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2018 
ВЪПРОС 

от 
Павел Христов 
Народен представител от парламентарната група на ГЕРБ 
На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 95 от 
Правилника за организацията и дейността на Народното събрание 

Относно: провеждане на събития в рамките на Българското председателство 
на Съвета на ЕС през 2018 г. 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 
Във връзка с Ваши публични изказвания, че Българското председателство на
Съвета на Европейския съюз през първата половина на 2018 г. е „Брюкселско
базирано“, моля да ми предоставите информация колко общо събития /заседания,
срещи, конференции и др./ се предвижда да бъдат проведени в България. Съответно
моля да ме уведомите предвижда ли се събития по линия на Председателството да
бъдат проведени на територията на област Варна.
Моля, да отговорите в пленарно заседание.

С уважение: Павел Христов

Търсене в блога