04 октомври 2011

Среща в центъра за деца със специални потребности


„Надеждата ни е във вас!”. Това каза Светлана Дякова, председател на фондация „Радост за нашите деца” при срещата с кандидати за общински съветници от ПП ГЕРБ, инициирана от организацията на партията в район „Приморски”. Мястото на събитието бе Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални образователни потребности „Радост” – Варна. В открит и изключителен активен диалог родители, социални работници и кандидат-общински съветници в лицето на Павел Христов, Петя Проданова, Тодор Балабанов, Пламен Боев, Антонио Угрински, Мартин Байчев, Петър Матеев споделиха и дискутираха най-неотложните проблеми. Те са свързани със социалните услуги по обгрижването, обучението, рехабилитацията и адаптирането на децата от тази социална група. От център „Радост” ще разчитат на подкрепата на новоизбрания Общински съвет за създаване на Дневен център за младежи с множествени увреждания над 18 години, поради липса на социални услуги в тази възрастова група. Родители и специалисти аргументираха предложението си за откриване и на Кризисен център, който да поема тези млади хора за определен срок при необходимост и невъзможност от страна на обгрижващия родител. Многократно се чу апел за необходимост от законодателна промяна, която да реши статута на майките на деца и лица с множествени увреждания над 90%; да се реши в национален мащаб въпросът за диференцирано финансиране на обучението на децата в зависимост от степента на техните специални нужди; удължаване на платения отпуск на работещите родители, както и необходимостта от финансови средства за възрастните при придружаването на децата им на прегледи, терапии, санаториално лечение. Голямата  надеждата на родители и социални работници от Център „Радост” е, чрез кандидатите за общински съветници на ПП ГЕРБ техният глас да стигне до народните представители в парламента. И още споделиха те: „Образователната система не е достатъчно подготвена за нашите деца. В училищата липсва експертният потенциал, който да накара малчуганите със специални образователни потребности да работят, а не да седят в ъгъла. Във Варна е направено най-много за проблемите на хората от  тази група, но е вярно и това, че няма нито едно висше учебно заведение напълно адаптирано за младежи със специални нужди”. Домакините от център „Радост” аргументираха пред гостите предложението си за създаване на Единна общинска служба  за адаптираните превозни средства с цел ефективното им използване през целия ден. Сърдечният и конструктивен диалог продължи повече от 2 часа и завърши с раздаване на подаръци, които кандидат-общински съветници от ПП ГЕРБ бяха приготвили за децата със специални нужди от Центъра за социална рехабилитация и интеграция „Радост” – Варна.

Търсене в блога