04 октомври 2011

Среща с екипа на МБАЛ „Света Анна”


„Няма проблем за безвъзмездно ползване на земята, върху която се намира МБАЛ „Св. Анна” тъй като тя е общинска собственост.  Ако има политическа воля  бъдещият Общински съвет може да реши нейния статут – каза кандидатът за кмет на ПП ГЕРБ в предстоящите избори Кирил Йорданов на среща с лекари от варненската болница. По този начин ще бъдат  спрени апетитите на частни инвеститори към земята и нерегламентирания трафик  на движение на територията на болничното заведение. Заедно с въпроса за собствеността на терена управителят на МБАЛ „Св. Анна”  д-р Веселин Николов постави от името на медицинския персонал още три проблема – необходимост от построяването на модерна сграда,  закупуване на  нова медицинска апаратура и адекватно заплащане на труда на лекарите от Спешния център. Г-н Йорданов увери присъстващите, че инвестирането от страна на Община Варна ще продължи, макар основен източник затова да е държавата. Досега Общината е вложила в МБАЛ „Св. Анна”  3 млн. 668 хил. лева, от които 1 милион за ремонти и останалите за апаратура.  Тя ще осигури и финансиране на работата на лекарите  от Спешния център, където денонощно се обслужват средно по 200 пациенти. „Въпросът не е събарящ бюджета на Общината – увери Кирил Йорданов. Това е решение с приоритет за Общинския съвет!”   В отговор на питанията на лекарите за финансиране и на други нуждаещи се отделения на болницата – рентгеновото, неонатологично, реанимация, г-н Йорданов подчерта, че е въпрос на степенуване и управленско решение откъде да се започне. И обеща той да поеме отговорността, ако общината е разполагала с достатъчно средства, но не го е правила. Кирил Йорданов се ангажира да потърси в архивите на общината изчезналия проект за нова сграда на болницата от времето преди прехода, което според повдигналия въпроса д-р Генов е умишлен акт.  
Народният представител от район „Приморски”  д-р Красимир Петров изрази личната си удовлетвореност от позицията на кандидат кмета на ПП ГЕРБ Кирил Йорданов по въпроса за статута на земята и за възнагражденията на лекарите от Спешния център. „Похвално е! Това са въпроси от стратегическо естество. Няма значение каква болница общинска или държавна е МБАЛ „Св. Анна”. Тя обслужва варненци!”. Кирил Йорданов се ангажира и с обещанието да потърси в архивите на общината изчезналия проект за нова сграда на болницата от времето преди прехода, което според повдигналия този въпрос д-р Генов е умишлен акт.
На срещата в МБАЛ „Св. Анна” присъстваха и водачът на листата на ПП ГЕРБ във Варна Николай Апостолов, кандидат-общинските съветници Иван Портних, Павел Христов, Тодор Балабанов, д-р Лидия Маринова, Николай Стоянов, Мартин Байчев, Пламен Боев, Петя Проданова и др.


Търсене в блога