29 април 2010

Премина сесията на Варненски общински съвет. Какво означава голямата подкрепа?

Вчера премина извънредната сесия на Варненския Общински Съвет с една единствена точка в дневния ред – прекратяване на правомощията на председателя и избор на нов.
След множество политически изказвания и декларации от трибуната резултатът показа, че отстраняването на досегашния председател Борислав Гуцанов е подкрепено с 36 гласа „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”, както и една недействителна бюлетина.
Единствена номинация за нов председател на ОС – Варна бе Николай Апостолов от ПП ГЕРБ – Варна и районен ръководител на партията в р-н „Младост”. Неговият избор бе категорично подкрепен с 39 гласа „ЗА” на всички общински съветници, присъстващи на сесията.
Какво означава голямата подкрепа, дадена на новия председател Николай Апостолов? Всички групи, без БСП, подкрепиха кандидата на ГЕРБ. 39 гласа означават огромни очаквания и огромна отговорност, но не само за Н. Апостолов, но и за всеки един от нас като общински съветник, сложен там да защитава интересите на избирателите и общината. Всички групи декларираха желание за промяна и прозрачност в действията на съвета. За да успее тази кауза всеки един общински съветник трябва да загърби личните интереси, конфликти и междуличностни борби, защото най-големият неприятел на Варна се оказа именно общинският съвет. С 4 съветници в ареста, имиджът на Варна е повече от негативен, в града и извън него. Крайно време е всички съветници да се обединим и да кажем „да, това го правим за града и варненци”, защото иначе добрите намерения и каузата за ефективност и прозрачност ще си останат само на декларация и това ще бъде провал за целия общински съвет и за всеки един общински съветник, без значение кой е председател.
Дано сесията е извела необходимите изводи за всеки един от нас.
Успех на новия председател!

Търсене в блога