30 април 2010

Студенти и общински съветници чистят заедно

Студентският съвет на МУ-Варна, студенти и общинските съветници от ПП ГЕРБ почистиха заедно пространството около трите студентски блока на ул. Брегалница, както и тревните площи около студентските общежития на ул. Дубровник. Екологичната инициатива е традиционна за Медицинския университет и се организира за пета поредна година, а тази година към нея се присъединиха и от МГЕРБ - Варна, които също имат опит с подобни акции.
Новоизбраният председател на Варненския общински съвет - Николай Апостолов, общинските съветници Павел Христов, който е и ръководител на младежката организация на ГЕРБ във Варна, Пламен Пенев и Николай Пашов също запретнаха ръкави и се включиха с младежите. Чистотата и хигиената в града трябва да се подобрят чувствително, за да почувстваме по-европейска атмосфера по улиците. Това може да стане реалност само ако всички обединим усилия и почистим поне пространствата около домовете си и там, където обитаваме. Реализираната днес кампания показва, че ако граждани и управляващи работят едни до други, резултати ще са налице много по-бързо.  Участниците в днешната кампания бяха над 50.

Търсене в блога