08 март 2011

Обучение по кампаниен мениджмънт преминаха младежи от ГЕРБ

Павел Христов ГЕРБ
Между 4 и 6 март край Разград се проведе регионално обучение по „Кампаниен мениджмънт” за младежи от ГЕРБ от североизточна България. Семинарът бе подкрепен от всички областни структури на ПП ГЕРБ и областни управители от Варна, Търговище, Шумен, Разград, Силистра, както и лично от Павел Димитров – областен ръководител на партията във Варна и член на Изпълнителната комисия, Лили Боянова – депутат от Търговище и Тодор Димитров, зам.-председател на ПГ на ПП ГЕРБ и областен координатор на ПП ГЕРБ – Разград, които присъстваха на обучението и отправиха препоръки за постигане на изборен успех.
Програмата на обучението премина в няколко модула. „Структура на предизборната кампания и основни принципи на воденето й” бе първият, в който младежите се запознаха с най-важните акценти от предизборната подготовка, както и приоритетните направления в изборния ден.
В модула „Структура на екип и предизборен щаб” се акцентира на организацията на предизборните щабове, различните ресори, йерархичната структура, започваща от Националния предизборен щаб и ИК и стигаща до щабовете на районните и общинските организации. Обяснени бяха принципите на взимане на решения в предизборна обстановка и изпълнението на изборната стратегия.
През третата част от обучението „Видове медии и медийно поведение” младежите се запознаха с различните видове представители от четвъртата власт. Посочени бяха разликите и особеностите на електронните и печатните медии, както и с все по-популярните интернет медии.
Неразделна част от предизборната кампания са и дебатите между различните партии. Младежите имаха възможността да изучат тънкостите за постигане на добри резултати при участие в дебати, както и силата на невербалната комуникация.
Теорията, поднесена по време на регионалното обучение, бе подкрепена от поредица интерактивни сесии и симулации, предоставящи възможност за практическо й прилагане.

Международните семинари и форуми, политическите академии на ПП ГЕРБ, летните и зимните университети за представители на МГЕРБ са обичайна практика за партията, които дават своите резултати. Регионалният подход е логичното продължение на обучителния цикъл, през който младежите, преминали различни обучения, участвали в избори и участващи в управленските процеси по места, споделят своя опит с колегите си в партийната младежка организация. Подходът „от младежи за младежи” е резултатен и преминалото регионално обучение доказва това. Всички участници си тръгнаха мотивирани за екипна работа по време на кампанията и заредени с позитивни емоции.
Павел Христов ГЕРБ
Лектори на семинара бяха Константин Манев – ръководител на МГЕРБ – Търговище, Павел Христов – общински съветник и младежки лидер във Варна, Борислав Ангелов, Слави Павлов, Димитър Петков и Георги Спасов, членове на МГЕРБ, имащи опит по време на избори, както и в публичния и частния сектор.
За ПП ГЕРБ обучението на младите е важен приоритет, които винаги е бил подкрепян и стимулиран от Изпълнителната комисия на партията и Националния изпълнителен съвет на МГЕРБ.

Търсене в блога