08 май 2013

Павел Христов, ГЕРБ - Варна: Ще работим активно и ще създадем условия, ресурсната подкрепа да бъде реално по места в общините

Павел Христов ГЕРБ
Кандидатите за народни представител от ГЕРБ – Варна Красимира Анастасова, Николай Апостолов, Павел Христов, Юлиян Станев, Калин Калевски и Николай Няголов участваха в дискусия във връзка с ресурсната подкрепа на децата със специални образователни потребности и децата с тежки увреждания, която се проведе в Общинския детски комплекс в Аксаково, предаде репортер на Радио „Фокус” – Варна. Домакин на срещата бе Лилия Христова, общински ръководител на ПП ГЕРБ в район "Приморски" във Варна и депутат в 41-то Народно събрание. На дискусията присъстваха още директори на училища и детски градини, зам.–кметове, главни експерти по образованието от Варна, Аксаково, Долни Чифлик, Суворово, Игнатиево и селата Изворско и Кичево.

Директорът на Ресурсен център Варна Лидия Широкова представи няколко предложения за новия образователен закон, в частта му за ресурсната подкрепа. Според нея, концепцията за образованието трябва да минава през експертна, качествена оценка за потребностите на всяко дете, което е съвършено нов подход. Важно липсващо звено е осъществяването на координирана подкрепа от три министерства – на образованието, здравеопазването и социалните дейности. Това може да осигури комплексна грижа на потребителите. На дневен ред е и нуждата да се разработят разнообразни методики за оценка на потребностите на деца от различни категории. Потребностите на децата със специални образователни потребности трябва да бъдат оценявани според вида и степента на увреждането от специално обучени и квалифицирани специалисти. Оценката на децата трябва да бъде външна и независима и да препоръчва вида, мястото, начините на обучение и необходимите ресурси за обучение, а държавата трябва да финансира дейностите, предписани от комисията. Трябва да се осигури гъвкавост на системата и децата със специални образователни потребности да имат възможност да учат в малки групи в общообразователното училище по важни за тях учебни дисциплини и заедно с класа по други учебни предмети.

Кандидатът за народен представител Павел Христов пое ангажимент пред присъстващите в рамките на 42-то Народно събрание приоритетно да се работи активно и да се създадат условия ресурсната подкрепа да не е само в областта, а да бъде реално в общините, за да може да се ползва на място.

Търсене в блога