08 май 2013

Павел Христов, ГЕРБ: Законът за професионалното образование трябва да се синхронизира с този за училищното образование

Павел Христов ГЕРБ
Законът за професионалното образование трябва да бъде в синхрон с този за училищното и предучилищното образование. Това каза за Радио „Фокус” – Варна Павел Христов, кандидат за народен представител от листата на ПП ГЕРБ във Варна. Според него по този начин ще се съдейства за намаляване на младежката безработица. „Ако бъда избран като народен представител в 42-то Народно събрание, ще работя именно в насока синхронизиране на тези два закона”, заяви Христов. Като основен проблем към момента в България той посочи младежката безработица, която може да бъде решена именно чрез това синхронизиране на законите. Отделно според Павел Христов може да се търси публично частно партньорство, което да се използва като механизъм за подобряване качеството на образование в професионалните гимназии. „Учениците биха могли да бъдат стимулирани да получават допълнителни стипендии, отпускани от бизнеса”, заяви още кандидат-народният представител. Той коментира, че учениците от професионалните училища биха могли да се явяват на втора матура по предмет, който профилират. „В момента учениците от професионалните гимназии държат изпит по професията си, като трети зрелостен изпит - по желание”, каза Павел Христов. Той допълни, че в проекта за новия просветен закон се предвижда професионалните гимназии да се делят според начина на финансиране – от държавни или общински, а някои от тях ще могат да кандидатстват и за статут на национални училища, което ще става след решение на Министерски съвет. Ще се даде и възможност учениците от Националните училища да получават по-големи стипендии, като трябва да бъде гарантирана и реализацията им на пазара на труда след завършване и след придобиване на съответната професионална квалификация.

Търсене в блога