08 юли 2016

Реално електронно управление в България - до 4 години


Ако се спазват всички срокове и начертани перспективи в стратегическите документи, в следващите 3-4 години ще има работещи решения и България ще има реално електронно управление. Това каза в интервю за БТА народният представител от ГЕРБ и член на комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения в НС Павел Христов.
В Народното събрание и в комисиите на парламента се обсъжда регулаторната рамка, която трябва да побере целия спектър на електронното управление на държавата и неговите аспекти.
Христов допълни, че има воля за единен подход към електронното управление, предлагат се работещи законодателни решения и много добра рамка за изграждане на електронно управление. По думите му предвижда се да има звено - единна структура, която да извърши интегритета между различните структури. Това ще бъде Държавна агенция "Електронно управление", която ще бъде на подчинение на министър-председателя.
В средата на следващата година ще можем конкретно да говорим какво предстои стъпка по стъпка, чисто технологично - кои електронни услуги, кога ще можем да ползваме, като реалната ми прогноза е, че това ще е възможно от 3 до 4 години, каза Христов. Според депутата твърде вероятно е някои компоненти от електронното управление да могат да се видят и по-рано.
Електронното управление пести време, пари и нерви
Електронното управление на първо място е начин на обработка на информацията и начин на работа в администрациите на държавата по електронен път, разказа депутатът. По думите му това включва всички аспекти на комуникация между ведомствата, между служителите или между администрациите по електронен път.
Вторият основен аспект на електронното управление е пряката полза за гражданите и за бизнеса. Тя е, че в момента, в който заработи моделът, всеки от нас - гражданин или представител на бизнеса, ще има възможност за електронен достъп до информацията на държавата, до публичните данни и достъп до услугите по електронен път.
За последните 15 години за електронно управление са разходвани над 3 млрд. лева
За последните 15 години средствата, които са разходвани за електронно управление, са може би над 3 милиарда лева за всички звена и структури на държавната администрация, каза Христов. Той подчерта, че разходваните пари не са отишли на вятъра, голяма част от системите функционират и днес.
Към момента интегрираните услуги (електронен обмен на информация между различните ведомства) за съжаление или липсват, или са изключително малко, коментира Христов. Като успешен модел той спомена този на правителството в рамките на 41-то НС, когато министърът на транспорта Ивайло Московски създава дирекция "Електронно управление" към министерството и изпълнителната агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" (ЕСМИС).
Според статистиката в момента има малко над 3 хил. административни услуги, които се предоставят от различни ведомства. От тях около 60-70 процента са свързани с вадене на удостоверения, които важат от едно ведомство пред друго, разкри Христов.
По думите му този целият процес ще бъде автоматизиран, системите ще бъдат свързани и това също е заложено в законовите промени. След влизането им в сила, след като заработи Държавната агенция "Електронно управление", има шестмесечен срок за одит на всички звена в държавната администрация, каза той.
От одита ще стане ясно какви системи имаме, какви ресурси са налични, с какво разполагаме, какво е амортизирано и остаряло и не е годно за ползване, и какво е необходимо да се прави оттук-нататък.
Христов допълни, че е важно да се подчертае, че агенцията не започва от нулата. Тя ще стъпи на базата на ЕСМИС и на дирекцията "Електронно управление" в транспортното министерство. Тези две звена се вливат в новата държавна агенция и стават основа за нейното функциониране, поясни депутатът.
Следващите две години влизат в сила всички приети до момента промени за електронно управление
През 2017 г. и 2018 година влизат в сила всички промени, които сме приели в момента, каза Христов. В тези периоди трябва да се случи одитът, подготовката на всички технологии, необходими за успешната реализация на модела. За пример Христов посочи Закона за българските документи за самоличност, който мина на първо четене, и който третира частта, даваща възможност идентификацията да бъде част от личните ни карти.
От 2018 година МВР ще има техническа възможност да залага електронни идентификатори, електронните подписи в личните документи при изрично желание на всеки. Това най-грубо казано ще е електронен сертификат, носител на удостоверителна информация, поясни Христов.
По думите му ще има две възможности - ако желаем да ползваме само електронен идентификатор за достъп до системата на държавната администрация има два вида електронни подписи - квалифициран и усъвършенстван.
Всеки притежаващ усъвършенстван подпис може успешно да използва само електронен идентификатор, без да е необходимо да притежава и квалифициран електронен подпис, за да се удостовери в системата и да направи необходимата заявка. Който не притежава, може да заяви при подмяната на лични документи и квалифициран електронен подпис, който има силата на собствен подпис, поясни депутатът.
С въвеждане на електронното управление икономията на годишна база ще е над 1 млрд. лева
Реалната реформа, която се предлага с пакета закони, е най-добрата форма на административна реформа, който може да се случи в държавата, защото решава проблемите не само по вертикала, но и създава условия за хоризонтален обмен на информация, смята депутатът. Само от дублирани функции и издаване на удостоверения от едно до друго ведомство на година може би са над 10 млн. човекочаса, каза Христов.
Ако си представим, че всяка структура прави сама обществените поръчки и си поръчва оборудване, хардуер, софтуер и др. - оттам също ще настъпят много икономии само от обема, коментира депутатът. Защото, ако се централизират поръчките в тази сфера, това означава, че няма примерно 10 агенции, министерства и др. да си поръчват да кажем 1000 работни станции или компютри, а ще бъдат поръчани на един път, което пък означава, че за количество цените ще бъдат по-добри, допълни той.
Само за тези показатели, които коментираме, прогнозата за икономия на годишна база е около 1,1 млрд. лева, което съпоставено с бюджета на държавата е изключително сериозна сума, посочи Христов.
При въвеждането на електронно управление няма да има механични уволнения на хора
Твърде е вероятно на един етап да се разисква и въпросът дали внедряването на информационните технологии няма да доведе до съкращаване на персонал, коментира още народният представител.
Според Христов това не може да се третира като съкращаване на държавна администрация, т.е. утре заработва една система и примерно 1000 души стават непотребни. Тук говорим за плавен преход от хартия или механична администрация към електронна такава, което означава, че в цикъла на тези проекти ще се знае кое кога влиза в сила.
Така лесно може да бъде направен анализ кога кои служители ще бъдат пенсионирани, кога кои щатове няма да са необходими, така че говорим за плавен преход на естествено намаляване на държавната администрация, а не за механично уволняване на хора, уточни депутатът.
Технологиите ще покриват най-добрите нива за електронна сигурност
В законите, които сме приели и тези, които предстои да бъдат приети, се залагат принципи, които кореспондират с най-добрите световни стандарти за сигурност от света на информационните технологии, категоричен е Христов.
Има разписани процеси как трябва да се защитава информацията и те са залегнали в нормативната база и дават според мен необходимата гаранция, че ще бъдат спазвани, поясни депутатът. Избираните технологии ще бъдат съобразени с тези принципи и стандарти, за да покриват най-добрите нива за сигурност, допълни Христов.
За нуждите на електронното управление изискванията са да се използват системи с отворен код, като съответно правата да са на възложителя, в случая на държавата. Всички произтичащи от това права, лицензи ще са държавни, коментира народният представител. По думите му възможно е да се ползват и готови, работещи решения.
Търсене в блога