30 март 2010

След питания на общинските съветници на ГЕРБ, все повече въпроси на граждани намират своето решение

На 29.03.2010 по покана на ПП ГЕРБ Варна - р-н „Одесос” се проведе среща с граждани и членове на партията с общинските съветници Николай Пашов, Павел Кюрчев и Павел Христов. Общинарите представиха работата си по комисии, както и дадоха отговори на получените питания на предишни срещи.

Николай Пашов запозна присъстващите с основните направления в комисиите “Финанси и бюджет”, “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”, “Благоустройство и комунални дейности”, както и с дейността по запълването на дупките по улиците и поддръжката на пътната мрежа. На присъстващите стана ясно, че пораженията по пътните настилки се третират според приетата технология и обясни, че гаранцията на „кръпките”, както със студена така и с топла смес е 18 месеца и всички рекламации се отстраняват своевременно и за сметка на фирмата изпълнител. Той се ангажира да провери подадените сигнали за некачествени пълнежи по места и да отправи проблема към всяка от фирмите, поддържащи пътната мрежа в община Варна.
Павел Кюрчев, като представител на комисията по „Транспорт” бе запитан дали, и ако да – защо, автобусните картите на учениците са извадени от бюджета. Кюрчев успокои родителите, че парите за ученическите карти са налице и вече са приети с общинския бюджет. За пореден път се наблегна нерешените проблеми с градския транспорт, както и с остарелите автобуси на фирмите.
Присъстващите в залата останаха много доволни, че съветниците на ПП ГЕРБ – Варна се срещат с тях и дават обратна информация по вече повдигнати въпроси към Павел Христов, а именно наводняващата се улица Акад. Курчатов в частта около номер 1, липсата на улично осветление на ул. П.Яворов и др. Всички тези въпроси бяха отправени към кмета на Варна на последната сесия и по тях вече се работи – на ул. Курчатов е осигурено нормално преминаване на гражданите и търговците в района и се търси вариант за постоянно решение, което ще струва над 1,5 милиона лв. За ул. Яворов ще се изчака конкурса за изпълнителите по уличното осветление и ще търси най-подходящия вариант. Христов подробно разясни какво е направено и изрази позитивното си отношение за бързата реакция на общинската администрация. Разискваха се и много други въпроси извън компетенциите на общинския съвет и гостите се ангажираха да ги придвижат до необходимите инстанции. Конкретен ангажимент за среща поеха и към асоциацията на слепите, тъй като те имат сериозен проблем с общежитието си и предприятието, където намират поминък.
Гражданите, присъстващи на срещата се убедиха, че въпреки оскъдния бюджет на общината и опозиционната позиция на съветниците от ГЕРБ - Варна, последните полагат всички необходими усилия в Общински съвет - Варна да се взимат най-добрите решения за Варна.

Търсене в блога