21 ноември 2013

Павел Христов, народен представител от ПП ГЕРБ: В бюджет 2014 няма средства за електронното управление

"В бюджет 2014 не фигурират мерки относно електронното правителство и неговото развитие, а политиките в сферата на информационните технологии като цяло са доста слабо застъпени.” Това коментира народният представител от ПП ГЕРБ Павел Христов по повод перспективите, които новият държавен бюджет би трябвало да открива пред IT сектора у нас, съобщиха от ПП ГЕРБ. „Правителството на ГЕРБ осигури средства за развитието на електронното управление чрез основополагащи проекти по Оперативна програма „Административен капацитет”, но сега изобщо няма целево предвидени средства. Статистиката сочи, че 1% от заетите у нас работят именно в тази сфера и генерират близо 3% от Брутния вътрешен продукт на страната. Тенденцията е след десетина години тези стойности да се удвоят, но не благодарение на правителството и държавата, а въпреки тях”, изтъкна Павел Христов. По думите му 80-90 на сто от кадрите, които имат образователна степен доктор в сферата на информационните технологии, отдавна вече са зад граница. „Ако не се ускорят темповете на работа по електронното управление, няма да има кой да го изпълни”, предупреди народният представител.
Тази позиция той заяви и на заседание на парламентарната комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения. Там депутатът и административен секретар на ГЕРБ-Варна, постави и въпроса за неотложния планов ремонт на ферибота в Белослав. Необходимата сума от 300 000 лв. не е предвидена в предложения проектобюджет за 2014 г. От отговора на компетентните органи в ресорното министерство обаче не стана ясно как точно ще се гарантира безопасността на пътниците.

Търсене в блога