21 ноември 2013

Народните представители от ПП ГЕРБ искат държавно финансиране за спасяването на мост-канала над Фатрико дере

С официално предложение, внесено днес в парламента, варненските народни представители от ПП ГЕРБ настояват бюджет 2014 да обезпечи укрепването на мост-канала над Фатрико дере. Депутатите предлагат да се заложат 1,3 млн. лв. за изграждане на защитни и антигравитационни съоръжения по южния склон на Фатрико дере в зоната на мост-канала (канализацията) Виница – Евксиноград –Траката.
Разрушителните ерозионни процеси в района на практика застрашават канализацията, която обслужва над 50 000 души от “Виница”, Траката, “Евксиноград”, Св. Никола и Св. св. Константин и Елена. Евентуалното спукване на колектора и сложността на терена може да предизвика екологична катастрофа за цялата зона.
Само преди ден народните представители от ПП ГЕРБ внесоха предложение за осигуряването на държавно финансиране за обекти на територията на Варненска област на обща стойност над 65 млн. лв. Подписи под документа положиха депутатите Павел Христов, Лиляна Павлова, Емил Радев, Пламен Манушев, Николай Апостолов, Красимира Анастасова и Нели Петрова.

Търсене в блога