10 юни 2016

Международна бизнес конференция „Наука и бизнес за интелигентно бъдеще”

Като възпитаник на ВСУ „Черноризец Храбър” за мен днес бе чест и удоволствие да взема участие в Международната бизнес конференция „Наука и бизнес за интелигентно бъдеще”. Форумът е част от събитията, с които висшето учебно заведение отбелязва своята 25-годишнина.
Участвах в два от дискусионните панели на тема: „Бизнес, администрация и политика за интелигентен растеж” и „Технологиите – движеща сила на интелигентната специализация”. Заедно със студенти, преподаватели и гостуващи чуждестранни експерти коментирахме внедряването на новите технологии в управлението. Убеден съм, че чрез него ще преодолеем насаденото в обществото разбиране, че държавата е „хартиена империя”. Оптимист съм за промяната, защото държавата вече реално показа воля и визия, залагайки законодателните основи за електронното управление. Предвижда се създаването на Държавна агенция „Електронно управление” и Държавно предприятие „Единен системен оператор”, което ще се опита да предложи заплати, близки до пазарните, за да привлече качествени специалисти, способни да генерират необходимия интегриран модел. Досега в тази сфера се е работело на парче – всяка институция е въвеждала в различна степен различен тип информационни системи и услуги. Похарчени са повече от 3 млрд. лв. за 15 години, но надали някой може да посочи наистина добро и ефективно решение. Въз основа на извършените анализи се очаква само от спестените милиони човекочасове и дублираните транзакции за услуги между отделните ведомства на годишна база да бъдат спестени над 1,1 млрд. лв. Сама по себе си реформата неизбежно ще предизвика известни сътресения в консервативната структура на държавната администрация, но технологиите са бъдещето. Ако до преди двадесетина години се смяташе, че инвестициите в тази област носят някакво улеснение в работата, то днес технологиите са неизменна част от успешния бизнес модел и вече далеч не са средство за правене на бизнес, а на практика среда за това. Очаквам съвсем скоро законопроектът за електронното управление да бъде гласуван на второ четене.

Търсене в блога