11 юни 2016

Народният представител от ПП ГЕРБ-Варна Павел Христов бе официален гост на бизнес конференция


Павел Христов ГЕРБ
Народният представител от ПП ГЕРБ – Варна, Павел Христов бе официален гост на Международната бизнес конференция „Наука и бизнес за интелигентно бъдеще”, която се проведе в рамките на два дни във ВСУ „Черноризец Храбър“.
През първия ден на форума, който е част от събитията, посветени на 25-ата годишнина на учебното заведение, Христов взе участие в два дискусионни панела - „Бизнес, администрация и политика за интелигентен растеж” и „Технологиите – движеща сила на интелигентната специализация”. На следващия ден народният представител от ГЕРБ – Варна, прие поканата на ръководството на университета и слуша лекции по икономика на проф. Димитър Канев и Мартин Паев, председател на СОРТИС ГРУП.
По време на първия дискусионен панел, който бе посветен на поведенческата икономика, проф. Канев анализира защо по време на кризи избирателите често подкрепят радикални политически реформи и идеи. Той засегна още факторите за успех в кариерата, както и каква е ролята на поведенческата икономика за формирането на иновативни лидери.
Доц. Галина Момчева, ръководител на катедра „Информатика и икономика“ в университета, разказа, че предстои да бъде създаден каталог на IT фирмите в региона. Той ще бъде разработен и в електронен вариант и ще промотира Варна като IT дестинация.
В него ще бъдат описани профилът на компанията и текущите й позиции. Той ще бъде на разположение на общината и областната управа във Варна, анонсира Момчева, която е председател на ICT клъстера в града (обединение от фирми, работещи в сектора на информационните и комуникационните технологии).

Търсене в блога