27 юни 2016

На среща с народния представител от ГЕРБ Павел Христов от Адвокатския съвет във Варна поискаха промени в Закона за адвокатурата

Необходимите промени в Закона за адвокатурата бяха обсъдени в приемния ден на народния представител от ПП ГЕРБ Павел Христов. От Адвокатския съвет във Варна настояват чрез изменения в устройствените правила да се подобрят процедурите за прием и повторно вписване в колегията. „Регламентацията на адвокатския труд не означава монополизиране на определени дейности. Целта на промените е да се гарантират правата на всяка от страните по едно дело или по една сделка”, коментира Юлиян Георгиев, председател на Адвокатски съвет – Варна. Заедно със секретаря на колегията Мария Димитрова той запозна варненския депутат с предложенията, които адвокатите в морската столица подготвят в момента. Целта е, щом бъдат окончателно формулирани, конкретните текстове да бъдат изпратени на вниманието на правната комисия в парламента, за да залегнат в проектозакона за адвокатурата, който предстои да влезе за разглеждане в пленарната зала.
„Предложенията ни за промените в Закона за адвокатурата не са лобистки. Не искаме да вземем хляба нито на нотариусите, нито на счетоводните кантори. С прецизирането на законовите текстове трябва максимално да защитим интересите на гражданите и да подобрим средата за работа”, изтъкна адвокат Георгиев. По думите му адвокатската колегия във Варна се е увеличила десетократно и от 110 души през 1989 г. вече наброява около 1150. В национален план колегията има над 13 000 членове, допълни още той.
В рамките на приемния ден на Павел Христов бяха поставени и въпроси, свързани с Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. Представители на бизнеса настояха за облекчаване на процедурите, които засягат изграждането на линейни инженерни мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, както и хидромелиорациите. „При изкопите за най-малките обекти от техническата инфраструктура – до 10 линейни метра например, не би трябвало да се изисква изготвянето на План за управление на строителните отпадъци, какъвто се прилага за сградите, тъй като строителните отпадъци на практика се използват за обратния насип след полагане на кабелите или тръбите”, аргументира се варненец пред народния представител от ГЕРБ. Павел Христов се ангажира да запознае с мотивите му регионалния министър Лиляна Павлова и да обсъди с експерти направените предложения.
В приемния ден на депутата бяха дискутирани и редица имотни казуси, както и трудностите, които граждани срещат с постигането на съгласие за участието на етажната собственост в програмата за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Търсене в блога