06 юни 2016

Народният представител от ПП ГЕРБ Павел Христов се срещна с учители от Хуманитарната гимназия във Варна

Учители от Хуманитарната гимназия във Варна се срещнаха с народния представител от ПП ГЕРБ Павел Христов и обсъдиха с него предстоящите промени в училището в резултат от новите законови разпоредби. В разговор с варненския депутат беше представено становището на учителския колектив против решението за пенсиониране на Валентина Крачунова, директор на НГХНИ „Константин Преславски”. 
„Пенсионирането се извършва въз основа на законосъобразна процедура, която в качеството си на народен представител не мога да оспорвам. Единствената възможност е да се поиска становище по целесъобразност”, обясни Павел Христов.  Той допусна, че решението да се премине към пенсионирането на 153-ма директори, е съгласувано със синдикати и работодателски организации. „Доколкото имам информация, не се допуска нито едно изключение в това отношение. В интерес на стабилността на образователната система не е редно някой да оказва грубо вмешателство в администрирането й. Като народен представител мога да искам информация относно целесъобразността на акта, но смятам, че той е свързан и с част от финансовата рамка на бюджет 2017 за образование”, изтъкна народният представител. Той изрази надежда, че опитът на пенсионираните директори ще бъде оползотворен подобаващо в хода на реформата. „В конкретния случай без г-жа Крачунова би било много по-трудно, въпреки че тя е подготвила добър управленски екип и учителски колектив в училището”, коментира Павел Христов.
В отговор на поставените въпроси относно статута на Националната гимназия по хуманитарни науки и изкуства той отчете, че училището е общинско, както и всички други средни училища. „Думата „национална” присъства само в заглавието и гимназията няма такъв статут по смисъла на сега действащия Закон за народната просвета, който е в сила до края на юли. Законът за предучилищното и училищното образование ще влезе в сила от 1 август. В него V клас е уреден като изключение само за математическите гимназии. Давам си сметка, че това поражда напрежение за Хуманитарната гимназия, но V клас, който е приет по настоящия закон, ще продължи да функционира по старата система и няма да има последствия за децата”, увери варненският депутат. Той сподели, че е бил потърсен за съдействие от училището, за да се намери най-доброто решение за запазване функционирането му в настоящия вид. „Проведох редица срещи както в министерството на културата и в министерството на образованието, така и съвместни с двете институции. Вариантите, които бяха предложени, не решаваха изцяло поставените въпроси. Новият закон обаче ще функционира на базата на стандарти, за които има визия, но не са 100% готови. Въз основа на последната информация, с която разполагам от средите на МОН и експерти, работили по новия закон, хуманитарната ни гимназия има реален шанс да придобие статут на национална и да запази сегашното си профилиране към МОН”, информира Павел Христов и допълни, че все още се работи по стандартите, свързани с този казус.
„Следя обстановката отблизо и като народен представител, и като варненец. За мен е важно да се запази многообразието на училището, защото то е много добър атестат за високото ниво на образованието във Варна. Гимназията безспорно подготвя добри кадри в различни хуманитарни и културни сфери”,  категоричен бе народният представител.
В рамките на приемния му ден беше обсъдена и дейността на Народно читалище „Цар Борис III”. Неговият председател Гая Ламбрева запозна Павел Христов с инициираните изложби, които ще намерят своето място в културния живот на Варна.

Търсене в блога